Razem z Ukrainą

Zwiedzanie Lublina z przewodnikiem, wycieczki, gry i zabawy edukacyjne – to tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie czekają na uczestników letniego obozu w ramach polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży organizowanej przez Program Razem z Ukrainą we współpracy z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.


10-dniowy obóz, organizowany pod koniec lipca w Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym, to kolejna z inicjatyw Programu Razem z Ukrainą, zainaugurowanego w 2014 roku przez lubelskiego przedsiębiorcę Bogdana Łukasika, przewodniczącego Rady Nadzorczej Modern-Expo Group. Program ma na celu wspieranie społeczeństwa ukraińskiego poprzez udzielenie pomocy osobom poszkodowanym bezpośrednio lub pośrednio w wyniku konfliktu wojennego na wschodnich terenach Ukrainy, w szczególności wewnętrznie przesiedlonych i poszkodowanych dzieci.
W obozie bierze udział 19-osobowa grupa młodzieży z Wołnowachy i Łucka oraz 17 uczniów ze szkół gimnazjalnych z Lublina. Organizatorzy przygotowali dla uczestników interesujący program rekreacyjno-edukacyjny, który obejmuje m.in. spacer po Lublinie z przewodnikiem, zwiedzanie: Muzeum Lubelskiego, Kaplicy Św. Trójcy, archikatedry lubelskiej oraz wyjazd do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
– Wakacyjne spotkanie ma na celu wzajemne poznanie się młodzieży z Polski i Ukrainy oraz wymianę wiedzy na temat sąsiadujących krajów. Ponadto, poprzez wspólną zabawę i spędzanie czasu, dzieci uczą się szacunku do innych kultur i narodowości – mówi Marta Drabczuk, koordynatorka Programu Razem z Ukrainą.
Letnie kolonie zostały zrealizowane ze środków pozyskanych w ramach konkursu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2017, organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Wsparcia udzielił również Urząd Miasta Lublin. kb