Reforma izbickiej oświaty

Rada gminy Izbica, dla oszczędności, podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji SP w Tarnogórze. Dziś uczy się tu zaledwie 35 dzieci, a do utrzymania placówki gmina w 2019 r. musiała dopłacić 374 tys. zł. Na tej samej sesji radni przegłosowali intencyjne uchwały o zamknięciu filii przedszkoli w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach. Teraz opinie w sprawie likwidacji placówek musi wydać lubelski kurator oświaty.

Uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnogórze radni podjęli na ostatniej, lutowej sesji. Obecnie w SP w Tarnogórze uczy się 35 uczniów w klasach I-VIII, w tym do klas I, II i IV nie uczęszcza żaden uczeń. Koszt utrzymania SP w 2019 r. wyniósł 833 tys. zł, zaś w 2018 roku – 626 tys. zł. Planowane tegoroczne wydatki na tę szkołę to 791 tys. zł.

– Różnica w kosztach utrzymania Szkoły faktycznie poniesionych i otrzymanych w ramach części oświatowej subwencji wyniosła w roku 2018: 175 tys. zł, zaś w 2019 roku 374 tys. zł – tłumaczy przewodniczący rady gminy Izbica Janusz Dusznik. – Mało tego, od 2012 r. do dziś, co roku liczba uczniów SP w Tarnogórze stale spada.

Do największego skoku doszło między 2018, a 2019 r., kiedy liczba uczniów zmalała o 12. Optymizmem nie napawa też ilość urodzin. W obwodzie SP w Tarnogórze nie wykazuje ona znacznych tendencji wzrostowych. – Można więc domniemywać, że w kolejnych latach do SP w Tarnogórze nie uczęszczałaby znacznie większa liczba uczniów niż w tym roku szkolnym. Dane demograficzne wskazują ponadto, że do klasy pierwszej SP w Tarnogórze posyłana jest znacznie mniejsza liczba dzieci niż wskazuje na to ilość urodzeń w obwodzie w roczniku, który powinien rozpocząć naukę w klasie pierwszej – uzasadniają urzędnicy z gminy Izbica.

Wójt Jerzy Lewczuk zapewnia, że po zlikwidowaniu szkoły wraz z 1 września 2020 r., uczniom SP w Tarnogórze zapewni możliwość kontynuacji nauki w SP w Izbicy. Wielkość tej placówki spokojnie pozwala na przyjęcie dodatkowych dzieci. – Należy zaznaczyć, że odległość z Tarnogóry do szkoły w Izbicy wynosi 1,9 km. Szkoła Podstawowa w Izbicy posiada bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, nowoczesną salę gimnastyczną z siłownią, kompleks boisk – przekonuje Dusznik. Gmina zapewnia też, że zorganizuje bezpłatny dowóz dzieci do szkoły w Izbicy lub zwróci koszty poniesione na ten cel przez rodziców.

Na tej samej sesji rada gminy podjęła też uchwały intencyjne o przekształceniu przedszkola w Izbicy, polegającym na likwidacji jego oddziałów zamiejscowych w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze, Tarnogórze Kolonii, Tarzymiechach i Wirkowicach. I w tym przypadku również samorząd tłumaczy się szukaniem oszczędności. – Dzieciom uczęszczającym dotychczas do zamiejscowych oddziałów od 1 września 2020 r. zapewni się możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Izbicy lub oddziałach przedszkolnych utworzonych w SP w Orłowie Drewnianym, Tarnogórze Kolonii i Tarzymiechach – zapewniają urzędnicy.

Z przygotowanej przez nich uchwały można dowiedzieć się, że na 2 stycznia 2020 r. oddział przedszkola w Wirkowicach miał pod swoją opieką 15 maluchów, Tarnogóra – 17, Tarnogóra Kolonia – 25, Tarzymiechy – 23, a Orłów Drewniany – 24. Decyzja władz gminy nie spodobała się szczególnie rodzicom dzieci z Wirkowic. – Mało kto w ogóle wiedział, że wójt chce zamykać nasze przedszkole – denerwuje się ojciec jednego z maluchów. – Inne filie przedszkoli gmina przenosi do szkół w tych samych miejscowościach, ale nasze ma zostać całkiem zamknięte.

Obawiamy się, że to początek operacji mającej polegać na zamknięciu SP w Wirkowicach – dodaje. Mężczyzna nie zgadza się z argumentem, że maleje liczba dzieci z Wirkowic. – Sprawdziłem to, rok temu było w naszym przedszkolu 12 dzieci, teraz jest 15, a za rok może być aż 20. Jak dowiedzieliśmy się o zamknięciu naszego przedszkola, poszliśmy do wójta, ale w ogóle nie dał nam dojść do głosu. Gdy pytaliśmy, ile gmina zaoszczędzi na tej operacji, stwierdził bezczelnie, że tyle co kosztują dwie żarówki i kaloryfer. Warto dodać, że podczas kampanii wyborczej wójt zapewniał, że nie będzie zamykał szkół i przedszkoli. Słowa nie dotrzymał – podsumowuje mężczyzna.

Podjęte przez radnych gminy Izbica uchwały nie są ostateczne. Zgodnie z przepisami wszystkie dokumenty wraz z opiniami rad pedagogicznych, rad rodziców trafią do Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, która musi wydać opinie. Dla samorządu są one wiążące. Los szkoły w Tarnogórze i oddziałów filialnych przedszkola w Izbicy teraz jest w rękach kurator Misiuk. W przypadku jej pozytywnej opinii, radnym pozostanie podjąć jedynie ostateczną uchwałę o likwidacji. Z kolei negatywna opinia kuratora sprawi, że placówki w dalszym ciągu będą funkcjonować. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here