Rejestrują kandydatów do rad dzielnic

Trwa rejestracja kandydatów do lubelskich rad dzielnic. Można się zgłaszać do piątku, 8 lutego.


Wybory odbędą się w niedzielę, 10 marca. Tego dnia zagłosują mieszkańcy wszystkich dzielnic Lublina, czyli: Abramowic, Bronowic, Czechowa Południowego, Czechowa Północnego, Czubów Południowych, Czubów Północnych, Dziesiątej, Felina, Głuska, Hajdowa-Zadębia, Kalinowszczyzny, Konstantynowa, Kośminka, Ponikwody, Rur, Sławina, Sławinka, Starego Miasta, Szerokiego, Śródmieścia, Tatar, Węglina Południowego, Węglina Północnego, Wieniawy, Wrotkowa, Za Cukrownią oraz Zemborzyc.

Rejestracja kandydatów już trwa i zakończy się w piątek, 8 lutego. Jakie wymagania trzeba spełnić? – Każdy kandydat do swojego zgłoszenia musi dołączyć wykaz osób popierających kandydaturę, zawierający minimum 25 podpisów – wyjaśnia Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Kandydatury można zgłaszać w trakcie dyżurów miejskiej komisji wyborczej. Odbywają się one w budynku ratusza (plac Władysława Łokietka 1) w sali numer 3 (na parterze). Od poniedziałku, 4 lutego do środy, 6 lutego komisja dyżuruje w godzinach 15-18. W czwartek, 7 lutego oraz w piątek, 8 lutego dyżury odbywają się w godzinach 15-20.

Do rad dzielnic nie mogą kandydować: radni rady miasta, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędu oraz ich zastępcy.

Z kolei czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje „każdemu mieszkańcowi dzielnicy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy, jeśli m.in. nie jest pozbawiony praw publicznych albo wyborczych’”. Druk zgłoszenia oraz wykaz osób popierających można znaleźć na stronie internetowej ratusza. Grzegorz Rekiel