Wszystko w rękach fachowców i… Boga

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa muzeum w Sobiborze – budowa budynków muzealnego i gospodarczego (stan surowy otwarty)” wygrał włodawski WZURiB. Co ciekawe, ma tylko cztery miesiące na wykonanie wszystkich prac. – Teraz wszystko w rękach moich fachowców i trochę Boga – mówi żartobliwie Tadeusz Łągwa, prezes firmy.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę 1 119 187,56 zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu okazało się, że oferty złożyły 4 firmy, z których najkorzystniejszą była ta zadeklarowana przez WZURiB z Włodawy opiewająca na kwotę 1 026 484,08 zł. Termin realizacji zamówienia to tylko 120 dni od podpisania umowy, zatem piękne nowoczesne budynki muzealne, przystosowane do XXI-wiecznych wymogów w stanie surowym zostaną oddane prawdopodobnie w końcu października. Sukcesem trochę zaskoczony okazał się prezes firmy, Tadeusz Łągwa, który stwierdził, że jego pracownicy wyrobią się w terminie. – Wszystko w rękach moich fachowców i trochę Boga – mówi przedsiębiorca.
Wiosną tego roku inna włodawska firma – Handbud – wygrała przetarg na zagospodarowanie kopca w Sobiborze i terenu wokół niego. Prace wykonano zgodnie z terminem i kosztorysem. (pk)