Rekreacja w wąwozie

Przewodniczący Józef Kazimierczak wskazuje miejsce, gdzie powstaną boiska

Znany jest już wykonawca dwóch boisk do siatkówki i koszykówki przy ulicy Słowian. Boiska wykona firma Supreme Sport Sp. z. o.o. z Warszawy


Boiska na osiedlu domków jednorodzinnych będą miały nawierzchnię poliuretanową. Obecnie trwa wyrównywanie terenu pod inwestycję, bo teren pod budowę znajduje się w dość wysokim stromym.

Na wykonanie zamówienia wykonawca ma pięć miesięcy. To zaległy projekt z Budżetu Obywatelskiego, który miał być przeznaczony do realizacji w 2018 roku. Niewiele brakowało, a nie doczekałby się realizacji, jednak część środków na jego dokończenie przeznaczyła rada dzielnicy Szerokie – Z rezerwy celowej dzielnicy wydaliśmy 76 tys. złotych na dofinansowanie budowy boisk.

Pieniądze zostały przeznaczone m. in na przygotowanie projektu, prace porządkowe oraz ogrodzenie terenu istniejącego boiska trawiastego oraz dwóch boisk w budowie, a także na wykonanie schodów w skarpie – tłumaczy Józef Kazimierczak, przewodniczący zarządu dzielnicy Szerokie.

Ratusz zarezerwował kwotę 204 986, 27 zł brutto na wykonanie boisk w dzielnicy. Najtańsza, ale nieznacznie przekraczająca wyznaczoną kwotę (214 240 zł) była oferta warszawskiej firmy Supreme Sport. (EM.K.)