Rekrutacyjny rozmach UMCS

Dni otwarte na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie

Największa lubelska uczelnia – UMCS – otworzyła drzwi przed tegorocznymi maturzystami 24 marca.
Wszystkie wydziały zapełniły się gośćmi. Każdy z nich przygotował dla zwiedzających uczelnię szereg pokazów, prelekcji, wykładów, pokazów, koncertów, gier, zabaw i turniejów. Rekrutacyjny rozmach uczelnianego giganta zapierał dech w piersiach.
– Cieszę się, że tak licznie przybyliście i zapraszam na studia na Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, który jest największą, publiczną uczelnią. W tej chwili studiuje u nas ponad 21 tys. studentów na 12 wydziałach, w tym na jednym zamiejscowym, w Puławach – witała uczestników dnia otwartego prof. dr hab. Urszula Bobryk, prorektor ds. studenckich.
Kandydaci na studia mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Uczelnia oferuje także 100 kierunków na studiach podyplomowych. Swoją strefę mieli doradcy zawodowi z Biura Karier UMCS. Działał także punkt konsultacyjno-informacyjny w języku angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Obecnie indeksy UMCS-u posiada ok. 1600 obcokrajowców z 49 krajów. Są to zarówno Ukraińcy i Białorusini, jak też Turcy, Japończycy i Gruzini. Wśród wszystkich, polskich szkół wyższych UMCS plasuje się na 6. miejscu, jeśli chodzi o liczbę studentów zagranicznych.
Równolegle trwały również spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa, którzy prezentowali moduły matury z języków obcych oraz matematyki. Uniwersytet dużą wagę przywiązuje do sportu. Tego dnia w Centrum Kultury Fizycznej rywalizowano o Puchar Rektora UMCS. Turniej rozegrano w kilku dyscyplinach: siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, pływanie.
Joanna Niećko