Remont w urzędzie

W Urzędzie Gminy Żmudź trwa remont i petenci muszą uzbroić się w cierpliwość. Prace mają na celu dostosowanie urzędowych pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nowoczesne rozwiązania, które właśnie wprowadzane są w żmudzkim urzędzie na razie mają jeszcze nieliczne samorządy. Realizowany projekt nosi nazwę „Dostępny samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez gminę – roboty adaptacyjne w celu spełnienia wymagań Raportu z badań dostępności budynku UG Żmudź”. Gmina Żmudź otrzymała na realizację tego przedsięwzięcia dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonawcą robót jest chełmska firma „PARTNER” (jej oferta opiewa na 133 114,99 zł). Mimo trwających w żmudzkim urzędzie prac petenci mogą załatwiać swoje formalności, choć może się to wiązać z pewnymi uciążliwościami. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź prosi interesantów o cierpliwość i wyrozumiałość.

Modernizacja urzędu ma na celu dostosowanie go do potrzeb i ułatwienie przemieszczania się osobom ze szczególnymi potrzebami tj. niepełnosprawnym, seniorom. Prace obejmują m.in. dostosowanie toalet, wymianę instalacji elektrycznej i wymianę drzwi, Z myślą o osobach niedowidzących wydzielone zostaną kolorystyczne „ciągi komunikacyjne” na korytarzach urzędu, a dojście do sekretariatu będzie wyróżnione zmienną fakturą w terakocie oraz wizualnym kontrastem.

Z myślą o osobach niedosłyszących w żmudzkim urzędzie zastosowana będzie tzw. pętla indukcyjna. To urządzenie, które pomaga lepiej słyszeć osobom korzystającym z aparatów słuchowych lub implantów, eliminujące szmery i zakłócenia z otoczenia. W planach są także roboty na zewnątrz budynku, które mają na celu ułatwić dostęp petentom ze szczególnymi potrzebami. (mo)