Renowacja godna lauru

Renowacja kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie została nagrodzona „Laurem Konserwatorskim”, a proboszcz parafii ks. Jarosław Wójcik złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”.

„Laur konserwatorski” to konkurs organizowany od 24 lat przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Jego celem jest wyróżnienie realizacji konserwatorskich o wysokiej jakości, wykonanych ze szczególną dbałością o kompleksowe przywrócenie świetności zabytków. Wśród czterech inwestycji, które zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą w tym roku, znalazła się Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie za prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji frontowej kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego.

Podczas uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Lublinie, doceniony został również proboszcz krasnostawskiej parafii ks. Jarosław Wójcik, który odebrał złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Renowacja kościoła pw. św. Franciszka Ksawerego rozpoczęła się w 2020 roku. W pierwszym etapie odnowiono polichromię elewacji frontowej, w drugim, który zakończył się kilka miesięcy temu, renowacja objęła boczne elewacje dwóch wież kościelnych i fragment elewacji od strony ul. Piłsudskiego. W planie jest kontynuowanie prac i odnowa fasady naw bocznych i prezbiterium oraz wymiana okien w całej świątyni. Parafia szuka środków na ich sfinansowanie. (kg)