Reprezentanci Sokoła z uprawnieniami do sędziowania zawodów o zasięgu krajowym

To dobra wiadomość dla krasnostawskiego środowiska taekwondo. Alicja Gładosz i Mateusz Szumiło z Klubu Taekwondo Sokół pomyślnie przeszli kurs oraz egzamin na sędziów kandydatów Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Jest to pierwszy szczebel kariery sędziowskiej, uprawniający do sędziowania w zawodach o zasięgu krajowym.

Pierwszego dnia szkolenia reprezentanci Sokoła zapoznawali się z przepisami i regulaminami WT oraz PZTO. Były też ćwiczenia praktyczne przy wykorzystaniu sprzętu do odtwarzania i analizy VR, programu Daedo do rozgrywania zawodów oraz pracą na protokole.

Zaskoczeniem dla kursantów była niespodziewana wizyta Artura Chmielarza, wiceprezesa d/s organizacyjnych związku, który podzielił się z nimi szeroko pojętą wiedzą praktyczną oraz teoretyczną z zakresu sędziowania.

Drugiego dnia odbyły się długo wyczekiwane testy: egzamin teoretyczny, sprawności fizycznej oraz test praktyczny z wykonywania gestów w oparciu o konkretne sytuacje. Alicja Gładosz i Mateusz Szumiło z zadaniami uporali się bez najmniejszych problemów. (bas)