Retro megabajty

Komputery z lat 80. i 90. ubiegłego wieku można podziwiać w holu głównym Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii (w tzw. Rdzewiaku) Politechniki Lubelskiej.
– Dla wielu osób to będzie powrót do przeszłości, a w przypadku młodzieży okazja do zobaczenia po raz pierwszy, jak wyglądał Sinclair czy Neptun – mówi Blanka Malczarska z Muzeum Politechniki Lubelskiej.


Na wystawie znajduje się ponad 30 eksponatów, głównie dawne komputery, które służyły pracownikom uczelni, m.in. z czasów pierwszych w Polsce komputerów domowych, a także moduły pamięci, napędy i inne akcesoria komputerowe z dawnych lat. Ekspozycję wzbogacają informacje na temat historii komputerów i początków informatyki na Politechnice Lubelskiej.

– Wśród akcesoriów na szczególną uwagę zasługuje pamięć dyskowa i karty perforowane z komputera ODRA. Takie pamięci posiadał pierwszy w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie komputer ODRA 1325, sprowadzony do naszego Ośrodka Obliczeniowego w drugiej połowie lat 70. ubiegłego wieku – wspomina Blanka Malczarska.

Dodatkową ciekawostką na ekspozycji jest stacja dysków z komputera Banku PKO w Lublinie z dyskietką 8-calową z ok. 1985 r. Wystawa „Komputery retro ze zbiorów Muzeum Politechniki Lubelskiej” potrwa do końca października br. MG