Rewolucja na Kościuszki

Trwa przebudowa ul. Kościuszki w Krasnymstawie. – Zadanie to podzielono na dwie części. Pierwszą z nich był remont odcinka ul. Kościuszki o długości 2,65 km, od skrzyżowania z ul. Polewaną w stronę Stężycy, drugą zaś prace prowadzone w kierunku centrum miasta, do ul. Szkolnej – informuje Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie. Samorządowcy przepraszają za utrudnienia.

W ramach pierwszej części inwestycji zmodernizowano odwodnienia, zjazdy i oznakowanie, pobocza gruntowe o szerokości 1,25 m, oraz chodniki jednostronne. – Dodatkowo przy przystankach autobusowych przewidziano perony oraz chodniki do przejść dla pieszych – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa powiatowego w Krasnymstawie. Inwestycja obejmuje także wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni poprzez zastosowanie warstwy wyrównawczej z kruszywa, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Jako element bezpieczeństwa ruchu wprowadzono cztery progi zwalniające oraz wyspę dzielącą. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Zamościa. W zakres czynności inwestycji weszły: remont drogi powiatowej biegnącej przez ul. Kościuszki od ul. Polewanej (z modernizacją skrzyżowania) do ul. Szkolnej (włącznie z przebudową skrzyżowania z ulicą Szkolną i ul. Kołowrót) oraz modernizacja ul. Szkolnej na odcinku o długości 436 metrów, a także przebudowa skrzyżowania z ul. Poniatowskiego i Mickiewicza na rondo.

– Wspomniana inwestycja obejmuje wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wraz z poszerzeniami jezdni na ul. Kościuszki, budowę chodnika po lewej stronie ulicy oraz prawostronny ciąg pieszo-rowerowy o łącznej szerokości 4 m – dodaje. Przebudowa ul. Szkolnej obejmuje z kolei wzmocnienie nawierzchni oraz wykonanie poszerzeń do szerokości 6,5 m oraz wykonanie obustronnych chodników. W pasie ulic Kościuszki i Szkolnej zaprojektowano również przebudowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wykonawcą robót w ramach drugiej części modernizacji jest firma WOD-BUD z Kraśnika.

– Powyższe zadanie jest jedną z większych, ale nie jedyną inwestycją drogową, jakie władze powiatu zaplanowały do realizacji w roku 2020. Całkowita kwota obu części zadania wyniosła ok. 10 mln zł, z czego część pochodzi z dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a część jest wkładem własnym powiatu i miasta Krasnystaw. Wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia, które są nieuniknione w trakcie prowadzonych robót. Jesteśmy jednak przekonani, że finalny efekt w pełni zrekompensuje obecne niedogodności – podsumowuje. (k)