Rezerwa głównie na drogi

Szerokie podzieliło budżetową rezerwę celową – 129 tys. zł przypadające dla każdej z lubelskich dzielnic.
– Jedna piąta rezerwy, 26 tysięcy złotych, trafi na dostosowanie schodów w rejonie wlotu ulicy św. Wojciecha w kierunku ul. Wojciechowskiej. Będą tu obustronne poręcze, zjazd dla wózków dziecięcych, położona zostanie też kostka brukowa. W trakcie urzędniczego zatwierdzania jest też koncepcja placu zabaw przy ul. Łużyczan i Biskupińskiej (20 tys. zł) – mówi Józef Kaźmierczak, przewodniczący rady dzielnicy Szerokie.
Na około 50-metrowym fragmencie Nałęczowskiej zostanie położona nowa warstwa ścieralna asfaltu (17 tys. zł), a ul. Przejrzysta, od wybudowanego skrzyżowania do ul. Promienistej, uzyska nowy destrukt (13 tys. zł). W podobny sposób wyregulowana zostanie ulica Zagonowa (14,2 tys. zł). Do tego dochodzi rozpoczęcie budowy łącznika między ul. Sobótki i Goplan (12,3 tys. zł).
W odwodzie zostaje jeszcze ponad 25 tys. zł. Rada czeka na potwierdzenie urzędu co do wykończenia nawierzchni pętli przy ul. Wądolnej. Nie wyklucza również drobnej inwestycji w uatrakcyjnienie lokalnego „bulwaru” nad Czechówką.
– Dawniej były tu stawy rybne i grobla. Chcielibyśmy z powrotem przywrócić odpoczynkowy charakter w dolinie tej rzeki – mówi przewodniczący rady dzielnicy Szerokie. BCH