Rezydenci przejęli związek

Lekarze rezydenci przejmują związek zawodowy w chełmskim szpitalu. Lecha Litwina, który szefował związkowi, zastąpił rezydent Łukasz Dutka.

Czteroletnia kadencja władz Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w Chełmie skończyła się już kilka miesięcy temu. Ale zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w połowie stycznia. Dotychczasowy zarząd, któremu szefował Lech Litwin, otrzymał absolutorium. Jednak wynik głosowania nad nowym składem zarządu zaskoczył zapewne nie tylko jego. L. Litwina zastąpił Łukasz Dutka, rezydent z radiologii. Co ciekawe, w dniu głosowania do związku lekarskiego przystąpiło trzynastu nowych członków i to ich głosy zdecydowały o przegranej dotychczasowego przewodniczącego.
– Taka była wola zebrania ogólnego. Wybory władz związku odbyły się zgodnie ze statutem – mówi dr Antoni Rybka, przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Lubelskiej OZZL.
– Najwidoczniej przyszedł czas na to, by teraz młodzi lekarze wzięli się do działania. Przekazałem nowemu przewodniczącemu wszystkie dokumenty i rozmawiałem z nim o sprawach związku. Życzę związkowi samych sukcesów – mówi Lech Litwin.
W szpitalu mówi się, że rezydenci skrzyknęli się, bo chcą przejąć związek, by mieć większy wpływ na dyrekcję, m.in. w związku z trwającymi w kraju protestami lekarzy. Ich zdaniem dotychczasowe władze związku zbyt delikatnie podchodziły do sprawy np. wypowiadania opt-outów przed doktorów.
W nowym zarządzie związku znalazł się jeszcze jeden rezydent, Piotr Polnik z oddziału chirurgii. Do zarządu weszli ponadto lekarze: Rafał Domagała z chirurgii i Grażyna Dobosz-Jastrzębska z pediatrii. (bf)