Robert Chełmicki nie jest już dyrektorem biblioteki

Robert Chełmicki dyrektorem Chełmskiej Biblioteki Publicznej był od 11 lat, ale już nim nie jest. Choć jako jedyny zgłosił się do konkursu na to stanowisko, nie wygrał go, bo nie miał poparcia. Kto go zastąpi?

Robert Chełmicki funkcję dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej objął za prezydentury Agaty Fisz i był uważany za jednego z jej najbliższych współpracowników. Po objęciu stanowiska prezydenta miasta przez Jakuba Banaszka Chełmicki zachował posadę jako jedyny spośród kierowników miejskich jednostek odpowiedzialnych za kulturę i sport (ze stanowiskami dyrektora pożegnali się wtedy Małgorzata Paździor-Król z Chełmskiego Domu Kultury, Krzysztof Białowicz z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Krystyna Mart z Muzeum Ziemi Chełmskiej).

R. Chełmicki obowiązki dyrektora miejskiej biblioteki zaczął pełnić w 2011 r. w wieku 33 lat. Wcześniej przez prawie pięć lat pracował w chełmskim magistracie. 5-letni kontrakt R. Chełmickiego, który w sumie na stanowisku dyrektora ChBP przepracował 11 lat, upłynął z końcem lipca br. Gdy w maju br. ogłoszono konkurs na szefa tej placówki, R. Chełmicki nie ukrywał, że do niego przystąpi.

W czerwcu, podczas komisji rady miasta, przy rozpatrywaniu sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury, urzędnicy wyliczyli nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Poinformowali przy tym o złożonym w tej sprawie zawiadomieniu do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. R. Chełmicki, który uczestniczył w komisji rady miasta, udzielał wyjaśnień, ale był zszokowany, bo takiego obrotu spraw i „wzięcia na tapetę” nie spodziewał się. Kilku radnych opozycji nie kryło oburzenia, że do całej tej sytuacji doszło w trakcie konkursu na dyrektora biblioteki. Radna A. Fisz stwierdziła wprost, że trudno oprzeć się wrażeniu, iż to celowe, obrzydliwe szukanie haków na dyrektora.

Bez względu na to Robert Chełmicki, jedyny kandydat w konkursie na dyrektora ChBP, przeszedł do drugiego etapu rekrutacji, tj. rozmowy kwalifikacyjnej. W piątkowe popołudnie chełmscy urzędnicy opublikowali w Biuletynie Informacji Publicznej protokół z posiedzenia komisji konkursowej, której przewodniczącą była Dorota Cieślik, zastępca prezydenta Chełma. Na 9 członków komisji konkursowej 4 opowiedziało się „za” kandydaturą R. Chełmickiego. W protokole czytamy, że nie uzyskał on bezwzględnej większości głosów, niezbędnej do wskazania go na kandydata na dyrektora ChBP.

R. Chełmicki nie chciał wypowiadać się w tej sprawie. Dyrektorem biblioteki oficjalnie był do niedzieli, 31 lipca i wcześniej nie można było powierzyć tych obowiązków innej osobie. Należy się jednak tego spodziewać w najbliższym czasie. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here