Robią wszystko, by powstała kopalnia

Samorządowcy z Lubelskiego usilnie zabiegają o budowę kopalni w Kuliku pod Siedliszczem. Po ostatniej konferencji „Kopalnia Jan Karski – Przygotowania do budowy”, która odbyła się w Centrum Konferencyjnym w Lublinie, włodarze powiatów, miasteczek i gmin podpisali petycję do rządu, w której proszą premier i ministrów o tworzenie przyjaznych warunków dla inwestycji, która może zmienić gospodarcze oblicze naszego regionu i zatrzymać uciekającą za granicę młodzież.


Konferencja prezentująca postępy przy przygotowaniach do budowy kopalni Jan Karski odbyła się 16 maja w Lublinie. Jej współorganizatorem, oprócz inwestora tj. australijskiej firmy Prairie Mining, byli burmistrzowie: Siedliszcza – Hieronim Zonik i Rejowca Fabrycznego – Stanisław Bodys. Gościem specjalnym był Paul Wojciechowski, ambasador Australii w Polsce, a wśród zaproszonych gości znaleźli się liczni przedstawiciele władz regionalnych oraz społeczności lokalnych, w tym m.in.: Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa lubelskiego, Tomasz Sonntag – dyrektor Biura Wojewody Lubelskiego, Tomasz Szczepaniak -wicestarosta powiatu chełmskiego oraz Waldemar Białowąs – wicestarosta powiatu świdnickiego.
Burmistrz Zonik i Bodys mówili o pozytywnym nastawieniu mieszkańców gmin do inwestycji. Wiedzą, że podatki z tytułu opłat eksploatacyjnych przełożą się na poprawę gminnej infrastruktury czy dofinansowanie szkół i przedszkoli. Władze gmin Górniczego Obszaru Funkcjonalnego (tworzą go samorządy Siedliszcza, Rejowca Fabrycznego gminy i miasta, Rejowca oraz Wierzbicy) usilnie zabiegają, aby powstały warunki do tworzenia nowych miejsc pracy. Od dawna mówi się, że dobrze płatną pracę w kopalni znajdzie ok. 2000 osób a dzięki nowemu zakładowi powstanie dodatkowo osiem tysięcy etatów w sektorach usługowych – głównie w okolicznych gminach. Wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników w dziedzinach związanych z transportem, ochroną środowiska, edukacją czy budownictwem. Nowa kopalnia to nie tylko budowa samego zakładu. To również nowe drogi, linia kolejowa, linie wysokiego napięcia oraz budowa i funkcjonowanie zakładu przeróbczego.
Zwieńczeniem konferencji było podpisanie przez wszystkich samorządowców petycji, w której zwracają się do premier, ministra środowiska oraz ministra energii o stworzenie przyjaznych warunków dla realizacji inwestycji.
W petycji do premier piszą, że dzięki nowej kopalni możliwe będzie niwelowanie różnic rozwojowych w Polsce Wschodniej, pokazują, ile nowych miejsc pracy powstanie dzięki kopalni i przekonują, że „Impuls rozwojowy, jaki niesie ze sobą budowa nowego zakładu górniczego przyczyni się do aktywizacji zawodowej lokalnych społeczności, dzięki czemu możliwe będzie obniżenie kilkunastoprocentowej stopy bezrobocia w podregionie chełmsko-zamojskim. Nowe, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo będzie też zachętą dla wykwalifikowanych kadr z uczelni regionu, a dla młodych zdolnych mieszkańców powodem do pozostania na Lubelszczyźnie. Powstanie nowej kopalni jest zatem wielką szansą dla podregionu chełmsko-zamojskiego na kreowanie rozwoju gospodarczego, co z pewnością zachęci kolejnych inwestorów, zarówno polskich jak i zagranicznych do zainwestowania kapitału na Lubelszczyźnie”. Samorządowcy wprost proszą o tworzenie korzystnych warunków oraz przychylność administracji rządowej dla tej kluczowej dla regionu inwestycji.
Dokument już został wysłany do Premier Beaty Szydło. (bf)