Rodzice chcą, a prawo nie pozwala…

Rada rodziców wygaszanej SP nr 10 w Chełmie chce zgody miejskich urzędników, by obecni szóstoklasiści od 1 września br. mogli kontynuować naukę w siódmej i ósmej klasie w „Dziesiątce”. Jak się okazuje, jest to niemożliwe…

W 2012 roku rada miasta, ze względu na niż demograficzny, podjęła uchwałę w sprawie wygaszenia Szkoły Podstawowej nr 10. Zgodnie z nią placówka 31 sierpnia br. zostanie całkowicie zlikwidowana.
Tymczasem w związku z planowaną od
1 września br. reformą oświatową, która zakłada likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych z sześcio- w ośmioletnie, rodzice uczniów z klasy szóstej SP nr 10 wystąpili do urzędników z Wydziału Oświaty chełmskiego magistratu o zgodę na kontynuowanie nauki w klasie siódmej i ósmej przez ich dzieci w murach „Dziesiątki”. Okazuje się, że pod względem prawnym jest to niemożliwe.

– Zgodnie z uchwałą rady miasta z czerwca 2012 r. szkoła z dniem 31 sierpnia br. zakończy swoją działalność i zostanie zlikwidowana – wyjaśnia Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty. – Z kolei przekształcenie obecnych szkół sześcioletnich w ośmioletnie z mocy prawa nastąpi od
1 września br., kiedy już SP nr 10 nie będzie w sieci chełmskich podstawówek. Tak jak zapisaliśmy to w uchwale, szóstoklasiści z „Dziesiątki” będą mogli kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Obłońskiej. (ptr)