Rolnictwo w praktyce

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się pierwsze wyjazdowe zajęcia praktyczne z mechanizacji rolnictwa.

Słuchacze pod okiem Zbigniewa Rasińskiego wyruszyli do rodzinnego gospodarstwa państwa Buciorów. – Warto w tym miejscu nadmienić, że Kamil Bucior jest jednym ze słuchaczy i naukę w szkole kontynuuje w celu zgłębienia już nabytych umiejętności. Planuje również pozyskać środki z UE na dalszy rozwój gospodarstwa – informuje Zbigniew Rasiński.

Uczniowie ZSCKR na miejscu zapoznali się z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, obowiązującymi na zajęciach praktycznych, obejrzeli nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze, jakimi dysponuje gospodarz. Dzięki uprzejmości taty pana Kamila poznali bogaty park maszynowy oraz wysłuchali bardzo ciekawych i pouczających rad, jak należy w efektywny sposób prowadzić gospodarstwo rolne.

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu – Ewa Antoniak, Anna Watras-Lekan oraz Zbigniew Rasiński – starają się prowadzić zajęcia w taki sposób, aby łączyć naukę z aktywnymi formami zdobywania wiedzy.(k)