Rolnicy na Dniu Nauczyciela w Warszawie

Delegacja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej dla szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Spotkanie odbyło się w miejscu szczególnym – Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Nauczyciele z całej Polski zostali ciepło przyjęci przez podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego oraz przez kierownictwo Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, reprezentowane przez Roberta Jakubika. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia resortowe i nagrody. W tym dniu miało też miejsce uroczyste ślubowanie nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Powołania otrzymali m. in. reprezentanci Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Anna Rybak i Krzysztof Rękas. W uroczystej chwili towarzyszył im dyrektor szkoły Jacek Jagiełło. (k)