Ronda wciąż bezimienne

Choć w ciągu ostatnich dwóch lat chełmskim rondom nadano nazwy, większość mieszkańców wciąż myśli, że są bezimienne. – Bo do dziś nie zainstalowano na nich żadnych tablic informacyjnych – zauważa Marek Sikora, radny miasta Chełm.

W ubiegłym tygodniu rady Marek Sikora złożył na ręce prezydenta Chełma Jakuba Banaszka, interpelację w sprawie zainstalowania przy chełmskich rondach tablic z nazwami.

– Od czerwca 2020 r. do dzisiaj uchwałami rady miasta Chełm nadano nazwy pięciu rondom w granicach administracyjnych miasta – przypomina Sikora. Mowa o rondach:

∙ u zbiegu ulic Hrubieszowskiej, Żwirki i Wigury oraz Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, które otrzymało imię porucznika Henryka Lewczuka ps. „Młot”,

∙ na skrzyżowaniu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i ul. Wojsławickiej – im. Marii i Lecha Kaczyńskich,

∙ u zbiegu ulic Wojsławickiej, Ignacego Mościckiego oraz Alei 3 Maja – im. Bogdana Mikusa,

∙ u zbiegu ulic 3 Maja, 15 Sierpnia i Lwowskiej – im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

∙ u zbiegu Alei Przyjaźni i ul. Okszowskiej oraz Rampy Brzeskiej – im. Jeńców Stalagu 319.

– Brak tablic z nazwą na tych rondach powoduje, iż w przeświadczeniu wielu mieszkańców pozostają one nadal bezimienne. Inni mieszkańcy, nawet jeśli znają nazwy, to mają trudności z ich przyporządkowaniem do konkretnego ronda – zauważa radny. Według Sikory oczywistym następstwem podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, powinno być jej pełne wykonanie włącznie z montażem tablic. – Poza zachowaniem pamięci o osobach, podkreśleniem zasług organizacji, czy zachowaniem pamięci o faktach i wydarzeniach historycznych związanych z naszym miastem, montaż tablic z nazwami rond ma również wymiar praktyczny, gdyż ułatwia poruszanie się po mieście mieszkańcom i turystom – podsumowuje.

W odpowiedzi na interpelację Sikory prezydent Chełma Jakub Banaszek obiecał, że tablice pojawią się przy rondach w tym roku.

– W budżecie miasta na 2022 r. zostały zarezerwowane środki finansowe na wykonanie nowych, oraz uzupełnienie brakujących, tablic z nazwami ulic, w tym także rond, które w latach 2020-2022 otrzymały swoich patronów – zapewnia Banaszek. Zanim zadanie zostanie wykonane miasto musi jednak przeprowadzić postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji. – Powyższe prace będą bezpośrednio związane z uchwałą krajobrazową, której głównym celem jest uporządkowanie przestrzeni miejskiej w zakresie szyldów, reklam czy elementów małej architektury – podsumowuje prezydent. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here