Rosną opłaty za żłobek

Rodzice z gminy Wierzbica zapłacą więcej za żłobek. Radni przyjęli nowe stawki za pobyt i wyżywienie. Władze gminy tłumaczą wzrost cen dostosowaniem do sytuacji ekonomicznej. – Gdy uruchamialiśmy placówkę, nie było wiadomo, jakie będą koszty jej funkcjonowania – tłumaczą.

O podwyższenie opłat za pobyt dzieci w żłobku i ich wyżywienie zwróciła się do wójt gminy Wierzbica dyrektor placówki. Do tej pory rodzice płacili 300 zł miesięcznie i po 15 zł dziennie za wyżywienie. Gdy dziecko zostawało ponad 10 godzin w ciągu dnia, za każdą dodatkową godzinę rodzic musiał dopłacić 30 zł. Teraz opłaty mają być sporo wyższe. Urzędnicy zaproponowali stałą opłatę podnieść do 400 zł miesięcznie a stawkę za wyżywienie do 20 zł dziennie. Dodatkowe godziny zostały wycenione na 40 zł. Podobnie jak przy starych stawkach teraz także rodzice, którzy posyłają drugie i kolejne dziecko do żłobka, mogą liczyć na 20-procentową obniżkę opłat za ich pobyt. O powody podwyżek pytała radna Anna Flisiuk.

– Podyktowane jest to wzrostem kosztów utrzymana tej jednostki. Poprzednia uchwała w sprawie stawek była przyjmowana w 2021 roku w momencie tworzenia podstaw do funkcjonowania żłobka. Wtedy były całkiem inne realia, jeśli chodzi o koszty utrzymania obiektu. Zresztą nie znaliśmy ich, bo to nowa jednostka – tłumaczył radnym Stanisław Dębowiak, sekretarz gminy Wierzbica. Sekretarz przyznał jednocześnie, że w momencie tworzenia żłobka gmina chciała poprzez niższe opłaty zachęcić rodziców do umieszczania dzieci w nowej placówce. – Bo nie wiedzieliśmy, czy ta inicjatywa będzie zaakceptowana, ile dzieci będzie, czy będą chętni – mówił.

Po dwóch latach funkcjonowania okazało się, że przychody nie pokrywają kosztów energii, wynagrodzeń, utrzymania budynku i jest potrzeba dostosowania opłat. Sekretarz przekonywał, że podwyżka nie jest wysoka, a rodzice korzystają z różnych form wsparcia do opieki nad dziećmi do lat 3. – Podwyżka jest dostosowana do bieżącej sytuacji ekonomicznej na rynku – zakończył sekretarz.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. (bf)