Roszady w parafiach

Po co te zmiany? Takie pytanie często stawiają wierni, przyzwyczajeni do swoich duszpasterzy. Tymczasem księża tłumaczą, że zmian personalnych w parafiach nie należy odczytywać jako coś niekorzystnego. A wręcz przeciwnie.


– Księża są jak kwiaty. Trzeba je czasem przesadzać, aby kwitły – powiedział kiedyś abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. I pod tymi słowami podpisuje się ks. Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej.

– Zmiany są korzystne dla księży, a szczególnie dla prezbiterów. Mogą nabrać doświadczenia i poznać różne środowiska. Inna sprawa, że część zasłużonych kapłanów przechodzi na emeryturę, a więc trzeba na ich miejsce wyznaczyć nowych proboszczów. Dlatego w naszej archidiecezji to tradycja, że co roku pod koniec czerwca dokonywane są zmiany personalne – tłumaczy ks. Jaszcz.

Archidiecezja Lubelska przedstawiła je 20 czerwca. Kapłani, którzy otrzymali dekrety powierzające im nowe urzędy i funkcje, rozpoczęli swoje obowiązki w większości od 1 lipca. Podczas spotkania w auli Caritas Archidiecezji Lubelskiej abp Stanisław Budzik na wstępie podziękował księżom, który zgodnie ze statutami diecezjalnymi – w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego – złożyli prośby o zwolnienie z obowiązków proboszczów parafii. Wśród kapłanów odchodzących w tym roku na emeryturę znaleźli się z naszego regionu: ks. Ryszard Jabłoński z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Brzeźnie, ks. Andrzej Jeżyna z parafii pw. św. Jozafata BM w Rejowcu, oraz ks. Juliusz Iracki z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kraśniczynie.

Jak podkreśla Archidiecezja Lubelska, szczególną grupą osób, którym powierzono nowe zadania są neoprezbiterzy, czyli księża, którzy pod koniec maja przyjęli święcenia. Wśród nich znalazło się dwóch, którzy trafią do Chełma. To ks. Grzegorz Jarmosz i ks. Piotr Kanak, którzy drogę swego posługiwania rozpoczną jako wikariusze kolejno w parafiach pw. Świętej Rodziny w Chełmie i pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie

Roszady nastąpiły też wśród proboszczów. A oto one: ks. Piotr Hawryluk – został zwolniony z urzędu wikariusza parafii w Rudzie Hucie i mianowany proboszczem parafii w Krupem, ks. Jacek Jakubiec – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach i mianowany proboszczem parafii w Rejowcu, ks. Marek Lubelski – zwolniony z urzędu wikariusza parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie i mianowany proboszczem parafii w Brzeźnie, ks. Adam Sobieszek – zwolniony z urzędu wikariusza par. pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku i mianowany proboszczem parafii w Orchowcu, ks. Andrzej Domański – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Markuszowie na urząd proboszcza parafii w Fajsławicach, ks. Marek Hawrylak – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Fajsławicach na urząd proboszcza parafii w Niedrzwicy Dużej, ks. Zygmunt Klich – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Krupem na urząd proboszcza parafii w Kraśniczynie, ks. Tadeusz Stasiak – przeniesiony z urzędu proboszcza parafii w Orchowcu na urząd proboszcza parafii w Jabłonnie.

Zmiany dotyczą też miejsca pracy wikariuszy parafialnych, kapelanów szpitalnych oraz osób pełniących inne funkcje diecezjalne i dekanalne. Oto one: ks. Tomasz Fidecki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku na urząd wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, ks. Grzegorz Lipiński – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Dorohusku na urząd wikariusza parafii w Niedrzwicy Kościelnej, ks. Dariusz Lipski – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Rejowcu na urząd wikariusza parafii w Cycowie, ks. Dawid Nowicki – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Cycowie na urząd wikariusza parafii w Rudzie Hucie, ks. Marcin Rola – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ks. Przemysław Ruszniak – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie na urząd wikariusza parafii w Bychawie, ks. Leszek Sałaga – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie na urząd wikariusza parafii pw. św. Józefa Robotnika w Kraśniku, ks. Paweł Serewa – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie na urząd wikariusza parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach, ks. Piotr Stasieczek – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Bychawie na urząd wikariusza parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, ks. Michał Szadziuk – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie na urząd wikariusza parafii pw. Świętej Rodziny w Puławach, ks. Marcin Wójtowicz – przeniesiony z urzędu wikariusza parafii w Zakrzówku na urząd wikariusza parafii w Rejowcu. (mg)