Również Ukraińcy chcą przejścia coraz bardziej

Trwają coraz intensywniejsze rozmowy dotyczące otwarcia stałego przejścia granicznego Zbereże – Adamczuki. Na początek października zaplanowane jest w Polsce ministerialne polsko-ukraińskie spotkanie w tej sprawie. Na razie rozmawiali o nim sami Ukraińcy w Kijowie. – Jestem umiarkowanym optymistą, sprawy tej jednak na pewno nie odpuszczę – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Impuls do intensyfikacji działań w sprawie przejścia w Zbereżu przyszedł zza Bugu. Otóż w ostatnich miesiącach zdecydowanie większy nacisk na powstanie tego przejścia kładzie strona ukraińska, której mocno zależy na otwarciu się na zachód. Jednym z powodów jest zamiar utworzenia w Szacku kurortu z prawdziwego zdarzenia. Przejście w Zbereżu na pewno sprzyjałoby przybyciu tam tysięcy polskich turystów i kuracjuszy.
Jak informuje ukraińska prasa, w ostatnich dniach pierwszy zastępca szefa regionalnej administracji państwowej Alexander Stepantsov przekonał kierownictwo państwa o potrzebie otwarcia tego przejścia. Sprawa została zgłoszona poprzez władze wołyńskie do ministerstwa w Kijowie. I tam na spotkaniu dotyczącym spraw przejść granicznych potrzebę utworzenia kolejnego w Zbereżu poparł pierwszy wicepremier – minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy. Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Olena Zerkal powiedziała, że perspektywy budowy nowego przejście w Zbereżu zostaną omówione ze stroną polską w ramach sesji XIV Rady Koordynacyjnej ukraińsko-polskiej międzyrządowej o współpracy międzyregionalnej, którą zaplanowano na 5-6 października 2017 w Polsce. Ma tam nastąpić przyspieszenie prac dotyczących podpisania umowy „w formie wymiany notatek”. Udział w nim wezmą przedstawiciele samorządu ukraińskiego. Planuje się też udział strony samorządowej z Polski.
– To jest dobra dla nas wiadomość, że stronie ukraińskiej bardzo zależy na jak najszybszym otwarciu tego przejścia – mówi starosta A. Romańczuk. – Nam bowiem zależy nie mniej. Mam nadzieję, że kwestia nie rozbije się, jak to często bywało, o niuanse techniczne czy też finansowe. Jestem dobrej myśli. Nasze działania oddolne, jak widać, dają efekty. (pk)