Rozbudują przejście

Przejście graniczne w Dorohusku wkrótce ma być rozbudowane. Samorządowcy liczą, że wielomilionowa inwestycja przyniesie regionowi korzyści gospodarcze.

Szczegóły przedsięwzięcia omówiono niedawno w siedzibie  lubelskiej Izby Administracji Skarbowej. W spotkaniu poświęconym modernizacji drogowego przejścia granicznego w Dorohusku uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za planowaną inwestycję, w tym Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski. Omówiono zagadnienia dotyczące zakresu prac oraz wynikających z nich korzyści. Samorządowcy liczą, że inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego terenów przygranicznych a w konsekwencji całego województwa. W planach jest rozbudowa drogowego przejścia, a także przebudowa części płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z Polski. Pierwszy etap inwestycji, przewidywany w tym roku, to opracowanie dokumentacji projektowej. Według szacunków wyniesie to 660 tys. zł. Pieniądze pochodzą z budżetu wojewody lubelskiego. Rozpoczęcie robót w ramach rozbudowy przejścia przewidziano na lata 2019-2022. Koszt przedsięwzięcia to ok. 80 mln 497 tys. zł. W ramach zadania pod nazwą „Przebudowa części jezdnej płyty dla samochodów ciężarowych na kierunku wyjazdowym z RP etap I” w 2018 roku zaplanowano przebudowę konstrukcji nawierzchni pod wiatą nad pasami odpraw, na powierzchni ok. 2 666 m kw. (opr. mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here