Rozdysponujmy 15 mln zł

W najbliższą sobotę, 23 września, rozpoczyna się głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na wybrane projekty głosować można do 10 października. W puli tej edycji do podziału jest 15 milionów złotych.


Głosy oddawać można drogą elektroniczną lub poprzez wypełnienie formularza w Biurach Obsługi Mieszkańców i Miejskich Bibliotekach Publicznych. Mobilny punkt do głosowania znajdzie się też w zabytkowym autobusie „Gutek”, który będzie jeździł po poszczególnych dzielnicach. Po konsultacjach z mieszkańcami zmianie ulega sposób głosowania. Jeśli głosujemy w wersji, papierowej, musimy osobiście udać się np. do jednego z miejskich Biur Obsługi Mieszkańców. Tam poprawność głosowania skontrolują pracownicy urzędu miasta. Głosowanie elektroniczne rusza już w sobotę, 23 września o godzinie 9.00. Ostatnim dniem głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego będzie 10 października (do godziny 20.00).
Do listy osób uprawnionych do oddania głosu na miejskie projekty dopisać może się również każda osoba niezameldowana, a mieszkająca w Lublinie. Należy tyko wypełnić specjalny formularz on-line na stronie www.obywatelski.lublin.eu, wydrukować go, podpisać i dostarczyć do Biura Partycypacji Społecznej przy ul. Bernardyńskiej 3, pok. 107. Wtedy zyskamy możliwość głosowania online. Formularz można dostarczyć także w trakcie głosowania bezpośrednio do poszczególnych punktów głosowania. W tegorocznej edycji mieszkańcy i mieszkanki Lublina zdecydują, na co przeznaczyć 15 mln zł (9 mln zł na projekty małe, a 6 mln zł na projekty duże). (EM.K.)