Rozsądzi Prokuratoria

Firmy, które realizują inwestycje i świadczą usługi dla Rejowca, domagają się za nie więcej pieniędzy. Jednej gmina idzie na rękę, ale roszczenia drugiej będzie rozstrzygać Prokuratoria Generalna.

W Zawadówce kończy się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Całość miała kosztować ok. 5,5 mln zł. Ale wykonawca, który w minionym roku wygrał przetarg, domaga się teraz więcej pieniędzy.

– Firma chce dodatkowych 700 tys. zł, twierdząc, że to wynika ze wzrostu kosztów, ale my nie możemy, ot tak sobie, tego uznać i zapłacić takich pieniędzy – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Odmówiliśmy, bo nie widzimy podstaw do dopłaty. Firma przedstawia nam opinie biegłych o wzrostach kosztów. Ale dla nas to za mało. Poza tym firma startowała do przetargu w marcu ubiegłego roku, kiedy już wtedy wiadomo było jak wzrosły ceny.

Firma nie daje za wygraną i zgłosiła swoje roszczenia do Prokuratorii Generalnej.

– Dostaliśmy zaproszenie do rozmów. Spotkamy się i będziemy przedstawiać swoje racje – mówi Górski. Burmistrz przedstawił sprawę radnym podczas ostatniej sesji. Mówił też, że o dodatkowe pieniądze upomniała się firma, która zajmuje się odbieraniem odpadów komunalnych. W tym przypadku gmina zgodziła się dołożyć.

– Skala jest nieporównywalna, bo chodzi o około 115 zł miesięcznie w związku ze wzrostem kosztów paliwa – mówi burmistrz. – Poza tym od firmy otrzymaliśmy konkretne wyliczenia i ten wzrost nie ma wpływu na stawkę, jaką ostatecznie za śmieci płacą mieszkańcy. (bf)