Jak rozwijać biznes na wschodzie?

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizowali II Wschodnie Forum Biznesu, które odbyło się w dniach 22-23 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2.
Biznes na WschodzieDwudniowe obrady służyły wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie gospodarczych relacji między Polską a jej wschodnimi partnerami. Forum miało także za cel wsparcie procesu sieciowania podmiotów rynku gospodarczego w kraju: – wspólne opracowanie pomysłów i projektów biznesowych, które wpływają na rozwój województw Polski wschodniej.
Podobnie jak w poprzedniej edycji uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych z tego regionu: m.in. marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk oraz liczni przedstawiciele gmin Polski wschodniej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Cezariusz Kwaterski – szef Departamentu Współpracy Ekonomicznej, a Ministerstwo Rozwoju Adam Orzechowski – wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Przemawiał poseł do parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman.

W II Wschodnim Forum Biznesu licznie uczestniczyli ambasadorowie oraz konsulowie z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Indii. Przybyło również wielu zagranicznych przedsiębiorców z krajów Partnerstwa Wschodniego.
Wydarzenie poprowadził znany ekonomista i analityk rynków finansowych Marek Zuber.
Był on także jednym z moderatorów obrad w grupach problemowych. Pozostali to prof. Marek Pietras – prodziekan Wydziału Politologii UMCS, Jan Mołodecki – przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, Antoni Mielniczuk – prezes Polsko-Saudyjskiej Izby Gospodarczej.
22 czerwca tematem wystąpień i dyskusji były możliwości rozwoju i inwestycji na Lubelszczyźnie oraz w całym makroregionie Polski wschodniej. Samorządowcy rozpatrywali możliwości wsparcia przedsiębiorców przez samorządy regionalne. Podpisano m.in. deklarację o partnerstwie i współpracy między organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z Lubelszczyzny, a było ich 11. Głównym założeniem dokumentu jest intensyfikacja działań sygnatariuszy oraz stworzenie platformy, która zbierze postulaty kierowane do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej.
Forum było ponadto polem debaty nad przyszłością procesu otwierania się Unii na Wschód nie tylko w wymiarze politycznym, a nade wszystko gospodarczym. Eksperci i uczestnicy rozpatrywali konsekwencje ewentualnego Brexitu (referendum w tej sprawie miało miejsce drugiego dnia obrad) dla przedsiębiorców. Forum było również swoistą wizytówką działań podejmowanych przez wschodnie rejony Polski na rzecz rozwoju wzajemnych relacji wielostronnych z krajami wschodu Europy i Azji. Obecność kilkudziesięciu firm i wystawców sprzyjała wielu kontaktom biznesowym w formule „business2business” oraz „business2administration”.
23 czerwca wizyty studyjne gości objęły m.in. Port Lotniczy Lublin, Odlewnię Żeliwa Lublin, Zakłady Ursus SA, Lubelski Rynek Hurtowy – Elizówka SA, Fabrykę Kabli El-Par, Zakłady Mięsne Wierzejki, Agram SA.
Marek Rybołowicz

Ukraińcy z Sum chcą nawiązać współpracę z Lublinem i województwem

Podczas Wschodniego Forum Biznesu wicemarszałek woj. lubelskiego Krzysztof Grabczuk gościł delegację z Sum, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy, tuż przy granicy z Rosją, stolicy obwodu sumskiego.
Wicemarszałek Grabczuk rozmawiał z Rusłanem Ławrikiem, przewodniczącym rejonowej administracji publicznej w Sumach oraz Semenem Salatenko, przewodniczącym Regionalnej Rady Miasta Sumy, o możliwościach współpracy z lubelskimi firmami.
Goście z Ukrainy podkreślali, że chcieliby współdziałać z naszymi przedsiębiorstwami w sferze rolno-spożywczej, drzewnej oraz naukowo-szkoleniowej.