Ruchome święto przyrodników

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ustanowił trzeci czwartek maja swoim dorocznym świętem


Święto Uniwersytetu ma być odtąd rokroczną okazją do spotkań lubelskiego środowiska naukowego z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych w Polsce oraz gośćmi z zagranicy. W tym roku podczas pierwszego święta 18 maja tytuł doktora honoris causa UP otrzymał profesor Jan Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztynie. Naukowiec jest jednym z pionierów w hodowli drobiu w Polsce, specjalistą z zakresu hodowli, chowu i żywienia indyków (dzięki niemu w naszym kraju wyhodowano aż 7 rodzimych ras indyków). Jego dorobek naukowy obejmuje 215 oryginalnych prac twórczych oraz 12 monograficznych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Jednym z głównych punktów obchodów święta uczelni było w tym roku również wręczenie wyróżniającym się pracownikom Nagrody Naukowej Rektora. Nagroda została przyznana w trzech kategoriach: za pracę opublikowaną w zagranicznym czasopiśmie otrzymał zespół w składzie prof. dr hab. Dariusz Dziki, dr hab. Renata Różyło, dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, dr hab. Michał Świeca; za publikację o największej liczbie cytowań nagroda trafiła do dr hab. Dariusza Kolwaczyka i prof. dr hab. Barbary Baraniak a nagrodę za najlepsze badania aplikacyjne otrzymał zespół autorów pod kierownictwem prof. dr. hab. Tomasza Gruszeckiego: prof. dr hab. Czesława Lipecka, dr hab. Anna Szymanowska, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Krzysztof Patkowski, dr Marek Szymanowski, dr Monika Greguła-Kania, dr Wiktor Bojar, mgr inż. Paulina Dudka, mgr inż. Katarzyna Wiercińska, mgr inż. Mirosław Frydrych. Wśród doktorów habilitowanych dyplomy z rąk rektora prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka otrzymali dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak (Katedra Fizjologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu); dr hab. Aneta Nowakiewicz (Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej); dr hab. Karolina Wójciak (Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii); dr hab. Dariusz Kowalczyk (Katedra Biochemii i Chemii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii). (EM.K.)