Rudka Łowiecka – Ciekawostki lokalne (98)

Z dziejów


„Miejscowość historycznie związana jest z Łowczą i posiada metrykę szesnastowieczną. W XVII w. wieś była wielodziałowa i należała do Orzechowskich, Bukowieckich, następnie Olędzkich i Kunickich. (…) W inwentarzu mapy Heldensfelda wieś liczy 13 zagród, 15 mężczyzn zdolnych do służby wojskowej i 6 wojskowych koni. W 1827 r. znajdowało się we wsi 13 zagród i 81 mieszkańców (…) Opis zawarty w „Słowniku geograficznym…” brzmi: „Łowcza, wieś i folwark, pow. chełmski, gm. Bukowa … wieś Rudka osad 12 …”; 1884 r. (…) W 1901 r. Rudka Łowiecka należała do gminy Bukowa Wielka, do sądu pokoju w Sawinie i leżała w granicach powiatu chełmskiego”.
B. Seniuk, Monografia Gminy Hańsk

Bój z moskalami

W dniach 19-20 listopada 1863 roku w Rudce Łowieckiej miała miejsce bitwa skoncentrowanych oddziałów powstańczych Karola Krysińskiego, Bogusława Ejtminowicza i Walerego Wróblewskiego z wojskami rosyjskimi dowodzonymi przez Antoszewicza i Apostołowa. W bitwie poległo trzech powstańców, dwóch odniosło rany.
B. Seniuk, Monografia Gminy Hańsk

Karczma i młyn

„W Rudce była kiedyś karczma i młyn wodny. Po młynie pozostały ceglane ślady fundamentów i pochodząca z ostatnich lat pańszczyzny nazwa jednego z pól: „primielnicznoj usadbie” (przy zagrodzie młyńskiej). Inne nazwy fizjograficzne z tego okresu to: w Borowej Łozie, pod Koszaroju, w Olszynach, przy Kolonii Bukowa (…) Według danych statystycznych ze spisu powszechnego w 1921 r. w Rudce znajdowały się 32 domy, zamieszkałe przez 190 osób (186 Polaków i 4 Ukraińców (Rusinów), a według podziału wyznaniowego 180 katolików i 10 prawosławnych)”.
B. Seniuk, Monografia Gminy Hańsk

W czasach powojennych

„W 1949 r. zarząd gminy Bukowa w Sawinie sporządził ankietę dotyczącą poszczególnych miejscowości, według której w Rudce Łowieckiej było 129 osób, w tym 52 kobiety, 47 mężczyzn, 16 dzieci obojga płci do 7 lat oraz 14 dzieci obojga płci w wieku do 14 lat. 7 osób było bezrolnych a 122 osoby ziemię posiadało (…) Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 1968 r. z gromady Łowcza w powiecie chełmskim wyłączone zostały wsie Bukowski Las i Rudka Łowiecka i włączono je do gromady Hańsk w powiecie włodawskim”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010

Wodociąg po millenium

„W październiku 2006 roku oddano do użytku miejscowy wodociąg. Inwestycja pochłonęła prawie 350 tys. złotych ze środków własnych gminy Hańsk”.
A. Wawryniuk, Monografia powiatu włodawskiego, Chełm 2010