Rudnik stawia na drogi i energię odnawialną

Rada gminy Rudnik uchwaliła budżet na 2020 r. Wśród inwestycji królują drogowe i w odnawialne źródła energii. Planowany deficyt wyniesie ok. 800 tys. zł.

Planowane dochody budżetu gminy Rudnik w 2020 r. wynoszą 15 mln zł, a wydatki ok. 15,8 mln zł. Jak większość samorządów Rudnik najwięcej wyda na utrzymanie szkół (ok. 2,9 mln zł) i pomocy społecznej (1,2 mln zł). Administracja pochłonie 1,1 mln zł. Sporo gmina planuje wydać na ochronę powietrza i klimatu. 2,4 mln zł kosztować będzie instalacja odnawialnych źródeł energii, głównie solarów. 616 tys. zł gmina wyda na przebudowę drogi w Kaszubach (1 km).

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bzowcu pochłonie 100 tys. zł, a 195 tys. zł Rudnik wyda na zakup ciągnika, przyczepy, kosiarki do poboczy i pługu do odśnieżania. 31 tys. zł kosztować będzie budowa garażu dla OSP w WDK w Równiankach, a modernizacja remizy w Bzowcu 14 tys. zł. Rudnik zaplanował też kwoty dotacji, jakich udzieli innym samorządom. 410 tys. zł przekaże powiatowi krasnostawskiemu na przebudowę drogi Płonka – Bzowiec, 190 tys. zł na przebudowę drogi Równianki – Rudnik – Maszów, a także 60 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Chorupnik – Rudnik – Mościska i Suszeń – Kolonia Tarnogóra.

Biblioteka w Rudniku otrzyma 187 tys. zł na dofinansowanie działalności statutowej, a miasto Zamość 13,5 tys. zł na dofinansowanie ośrodka dla osób nietrzeźwych w Zamościu. Aż 243 tys. zł gmina Rudnik wyda na fundusz sołecki.

Bzowiec otrzyma 24 tys. zł na zakup sprzętu komunalnego i modernizację remizo-świetlicy, Joanin 12 tys. zł m.in. na: oświetlenie uliczne i jego konserwację, zakup materiałów na świetlicę wiejską, Majdan Borowski I 10 tys. zł na zakup kruszywa i konserwację oświetlenia, Kaszuby 12 tys. zł m.in. na budowę garażu dla OSP, zakup drzewek przy WDK, zakup wyposażenia do WDK w Równiankach, Majdan Kobylański 12 tys. zł na konserwację oświetlenia, zakup kruszywa, remont studni wiejskiej, Majdan Łuczycki 9 tys. zł m.in. na zakup przystanku autobusowego, Maszów 19 tys. zł na zakup kruszywa, materiałów na plac wiejski, Mościska 20 tys. zł na zakup kruszywa, remont drogi, Płonka 26 tys. zł na zakup kruszywa, sprzętu komunalnego, budowę oświetenia, Rudnik 29 tys. zł na oświetlenia uliczne, zakup betonów do przepustów, Równianki 12 tys. zł na kruszywo, wyposażenie WDK, Suszeń i Potasznia 15 tys. zł na usługi geodezyjne, ogrodzenie wokół świetlicy, Wierzbica 15 tys. zł na budowę garażu przy OSP, zakup wyposażenia do WDK, a Suche Lipie 12 tys. zł na zakup kruszywa i sprzętu komunalnego. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here