Rusza kolejna edycja Akademii Młodych Humanistów

Młodzi humaniści – uczniowie gimnazjów i szkół średnich – mają szansę rozwijać swoje zainteresowania pod okiem nauczycieli akademickich. Do końca lutego KUL prowadzi nabór do Akademii Młodych Humanistów.


Jest to bezpłatny program zajęć poszerzających wiedzę z zakresu podstawy programowej szkół średnich. Tematyczne wykłady, warsztaty oraz spotkania kultury odbywają się raz w miesiącu na KUL, a każdy uczeń może rozwijać swoje umiejętności pod okiem własnego opiekuna naukowego – tutora.

– Rokrocznie uczestnicy Akademii zdobywają tytuły laureatów olimpiad przedmiotowych z literatury i języka polskiego, filozoficznej oraz historycznej. Dla osób przygotowujących się do udziału w konkursach przedmiotowych prowadzone są dodatkowe, cykliczne spotkania warsztatowe – podaje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji KUL.

Nabór do Akademii odbywa się w trybie konkursu, w którym bierze się pod uwagę szkolne i pozaszkolne osiągnięcia kandydatów. Do udziału w programie zgłasza uczniów szkoła na wniosek nauczyciela. W wyjątkowych wypadkach uczeń może – za zgodą rodziców – zgłosić się sam, o ile przedstawi udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie szeroko rozumianej kultury i dyscyplin humanistycznych.

Zgłoszenia do AMH przyjmowane są do 28 lutego br. Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Otwartego KUL w zakładce „Akademia Młodych Humanistów”: https://www.kul.pl/uniwersytet-otwarty,15408.html.

Akademia Młodych Humanistów KUL prowadzona jest od 2014 roku. Współtworzą ją Instytuty Filologii Polskiej i Historii, Wydział Filozofii oraz Uniwersytet Otwarty KUL. Program objęty jest patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie. MG