Rusza wielka budowa

Prezydent Krzysztof Żuk i dyrektor Rafał Miśkiewicz podpisują umowę na wykonanie inwestycji

Firma Budimex rozpoczyna prace przy przedłużeniu ulicy Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ulicą Wojciechowską do węzła Sławin (al. Solidarności). Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 110 milionów złotych, z czego unijna dotacja to ponad 80 mln zł. Droga ma być gotowa na wiosnę 2018 roku.
Przedłużona ulica Bohaterów Monte Cassino będzie dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Krzyżująca się z nią ulica Nałęczowska zostanie podwyższona i poprowadzona ponad nią wiaduktem, łącząc się dwiema estakadami. Drogi osłoni ponad 1400 metrów ekranów akustycznych.
Poza przedłużeniem ul. Bohaterów Monte Cassino nowy kształt zyska ponad pół kilometra ulicy Wojciechowskiej i ponad kilometr ulicy Nałęczowskiej (w bezpośrednim sąsiedztwie). Do tego dochodzi budowa ulic lokalnych o łącznej długości 1,05 kilometra, m. in. Morelowej, Skromnej i Grabowej. Rejon Szerokiego i Konstantynowa wzbogaci się o 4,7 km ścieżek rowerowych i 8,5 km ciągów pieszych, 12 zatok autobusowych, nowe odwodnienie, sygnalizacje świetlne na nowych skrzyżowaniach.
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreśla, jak istotną funkcję z drogowego punktu widzenia spełni przedłużona ulica Bohaterów Monte Cassino. – Pozwoli domknąć wewnętrzny „ring” dróg wyprowadzających ruch z miasta, z pominięciem centrum. To umożliwi mieszkańcom swobodne przemieszczanie się między dzielnicami.
– To duże i trudne zadanie, zważywszy na to, że mamy jedynie 14 miesięcy – zaznacza Kazimierz Pidek, dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Droga ma być wykonana do końca kwietna 2018 roku.
– W ciągu dwóch tygodni powinniśmy rozpocząć prace konstrukcyjne. Grunt będzie stabilizowany palami wielkośrednicowymi – poinformował Rafał Miśkiewicz, dyrektor kontraktu Budimex.
Prace przy budowie nowej drogi będą wiązały się z utrudnieniami dla lokalnego ruchu. – Mieszkańcy muszą to przetrzymać – mówi Krzysztof Żuk, podając przykład tych z os. Botanik, oglądających z okien przebudowę skrzyżowania ulic Ducha i Solidarności. Przez kilka miesięcy obie inwestycje, a co za tym idzie i objazdy, będą się nachodziły. Zwłaszcza odcięcie Nałęczowskiej sprawi, że na sile przybierze ruch po bocznych ulicach, m. in. Gnieźnieńskiej. BCH