Rządzą sprawdzeni społecznicy

Nie ma zmian w obsadzie najważniejszych stanowisk w radzie dzielnicy Zemborzyce – przewodniczącą zarządu dalej będzie Danuta Daniewska, a przewodniczącym rady – Sławomir Polaczuk.


W skład zarządu wchodzą również: Monika Baran (zastępca przewodniczącej), Agnieszka Machaj (sekretarz), Mirosław Krzewiński i Justyna Podkowińska. Wiceprzewodniczącymi rady będą Dariusz Lal i Łukasz Pietrak. W skład 15-osobowej rady wchodzą również: Andrzej Budzyński, Mieczysław Gwiazda, Sławomir Jawor, Elżbieta Maciąg, Marta Niezgoda, Tomasz Rębacz i Andrzej Wojciechowski.

Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu miejscy radni uchwalili nowy system wynagradzania radnych dzielnicowych. Do tej pory dietę otrzymywał tylko przewodniczący zarządu dzielnicy. Wynosiła ona równowartość najniższej krajowej, czyli od stycznia 2250 złotych. Pozostali członkowie rad dzielnic nie otrzymywali wynagrodzenia. Dieta dla przewodniczących zarządów została zmniejszona i wynosi teraz 912 złotych miesięcznie.

411 złotych miesięcznie będą zarabiać przewodniczący rad dzielnic, sekretarze zarządu dostaną 250 złotych miesięcznie, a pozostali członkowie rad dzielnic – 53 złote. GR