Są pieniądze na miejskie korty

Jeszcze w tym roku rozpocznie się pierwszy etap przebudowy dawnych obiektów Avii. Zgodnie z zapowiedziami urzędnicy rozpoczną od kortów tenisowych. Właśnie otrzymali na tę inwestycję ministerialne dofinansowanie.
Lada moment rozpocznie się wyburzanie obiektów sportowych przy ul. Fabrycznej. Do połowy września większość z nich zostanie rozebrana. Niemal równocześnie rozpocznie się również pierwszy etap budowy nowych obiektów sportowych w tym miejscu. Przedstawiciele ratusza kilkudziesięciomilionową inwestycję podzielili na kilka części. Od początku zakładali, że jako pierwszy wybudują kompleks kortów tenisowych. Obiekt jest wpisany do tegorocznego budżetu, ale jego wykonanie stało pod znakiem zapytania. Przedstawiciele ratusza starali się o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek złożyli wczesną wiosną. W tej chwili okazało się, że pieniądze otrzymali. Z budżetu państwa na świdnickie korty pójdzie 777 tys. zł. Cała inwestycja będzie kosztowała około 2 mln zł.
– Przyznane przez ministra środki umożliwią powstanie czterech kortów wraz z oświetleniem i ścianą do tenisa o wysokości 3,5 metra. Trzy z nich zostaną przebudowane. Dodatkowo powstanie czwarty kort, dzięki czemu znacznie poszerzą się możliwości szkoleniowe. Możliwe będzie zwiększenie liczby grup treningowych, łatwiej będzie organizować turnieje regionalne i ogólnopolskie, nawet te rangi mistrzowskiej– mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika.
Przy kortach powstanie również budynek zaplecza sanitarno-szatniowego i zadaszone trybuny z miejscami dla 108 osób. Powstaną również: parkingi, nowe ogrodzenie z piłkochwytami i chodniki. W ramach projektu zostanie przebudowana również cała infrastruktura podziemna.

Nowy gmach ma działać z wykorzystaniem ekoenergii. – Na dachu budynku przewidziano instalację fotowoltaiczną, w skład której wchodzić będzie 30 paneli fotowoltaicznych o mocy 250W oraz inwerter – mówi Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – Zastosowanie tych nowoczesnych rozwiązań umożliwi efektywne gospodarowanie energią poprzez zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji
Przedstawiciele ratusza zaznaczają, że dokumentacja nowych obiektów była uzgadniana z ich przyszłymi użytkownikami.
– Projekt powstawał w drodze konsultacji z klubem tenisowym Avia Świdnik oraz uwzględnia zalecenia zawarte w rekomendacji Wojewódzkiego Związku Tenisowego w Lublinie – mówi Michał Piotrowicz.

Kilkanaście dni temu przetarg na budowę krytej hali tenisowej ogłosiło Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej. Całoroczny obiekt będzie się znajdował w niedalekim sąsiedztwie miejskiego kompleksu.
– Liczymy, że realizacja podobnego projektu budowy kortów tenisowych przez powiat świdnicki uzupełni infrastrukturę sportową i cały kompleks uczyni jednym z najnowocześniejszym w regionie – dodaje Łukasz Reszka, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu.
Budowa miejskich kortów została rozłożona na dwa lata. Jej zakończenie jest planowane na sierpień 2017 roku.
(kal)