Są pieniądze na remont mogił

Dzięki poprawce budżetowej zgłoszonej przez poseł Teresę Hałas, urząd miasta w Krasnymstawie otrzyma środki na remont i odnowienie wszystkich mogił żołnierzy w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie. Zabiegi o to zapoczątkowały stowarzyszenia „Krasnostawianie” i „Narodowy Krasnystaw”.

Dzięki zabiegom poseł Hałas nowy wygląd uzyska 161 mogił żołnierzy oraz cała otaczające je infrastruktura. – W jej skład wchodzą wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej, kwater cmentarnych, krzyży upamiętniających poległych, tablicy informacyjnej i ogrodzenia – wylicza poseł Teresa Hałas. Projekt techniczny renowacji sekcji wojennej krasnostawskiej nekropolii został wykonany z inicjatywy i dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń „Krasnostawianie” i „Narodowy Krasnystaw”. Interpelację w tej sprawie już w marcu 2015 r. złożył radny miasta Krasnystaw Marcin Wilkołazki. Powołano też Społeczny Komitet Renowacji Sekcji Wojennej Cmentarza Parfialnego, na czele, którego stanęli Wilkołazki oraz Igor Stasiuk, Bartłomiej Witkowski i Wiesław Barankiewicz. Teraz ich działania wsparła poseł Hałas. (kg)