Są razem 50 lat!

„Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje” – tymi słowami Antoniego de Saint-Exupéry powitano na uroczystości jubileuszowej sześć par małżeńskich z gminy Kamień, świętujących 50-lecie pożycia małżeńskiego. Medale wręczył jubilatom Roman Kandziora – wójt gminy Kamień.

Były też listy gratulacyjne, kwiaty, szampan i występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu oraz miejscowych zespołów śpiewaczych „Koral” i „Rosa”. W uroczystości, oprócz świętujących małżonków, uczestniczyli m.in. Joanna Jabłońska – sekretarz gminy Kamień, Piotr Deniszczuk – starosta chełmski, Zbigniew Czerwonka – przewodniczący rady gminy Kamień. W intencji jubilatów ks. Piotr Iwaniszczuk odprawił mszę świętą w Kościele Parafialnym Świętego Michała Archanioła w Kamieniu.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej, otrzymali: Halina i Józef Daniło, Barbara i Zdzisław Fituła, Halina i Stanisław Kołtun, Elżbieta i Zygmunt Malinowscy, Teresa i Ryszard Popek, Katarzyna i Mieczysław Szymczuk. (opr. mo)