Są standardy – są nowe zebry

Centrum miasta wzbogaciło się ostatnio o dwa przejścia dla pieszych – przy Centrum Kultury na ulicy Kołłątaja oraz w okolicy Bramy Krakowskiej, na wysokości ul. Bajkowskiego. To pierwsze efekty wdrażania postanowień „Lubelskich standardów pieszych”, które przy wsparciu samorządu opiniują uczestnicy projektu „Miasto dla ludzi”.
– Zrealizowaliśmy kolejny postulat środowisk społecznych, które wskazywały na potrzebę istnienia przejść w tym miejscu – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.
Stworzenie nowych zebr to jeden z wielu postulatów usprawniania komunikacji pieszej. W opublikowanym przed miesiącem „Atlasie sytuacji pieszej” są liczne postulaty m.in. lepszego doświetlania chodników, skrócenia czasów oczekiwania na skrzyżowaniach z sygnalizacją, wysokości krawężników.
Zaangażowani w sprawę społecznicy, urzędnicy miasta oraz członkowie biura projektowo-konsultingowego TransEko uczestniczą w cyklicznie organizowanych konsultacjach i warsztatach, podczas których omawiają przebieg głównych osi pieszych w mieście. Kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu planowane jest w połowie czerwca.BCH