Sąd nad lekarzem

– Wzywał do siebie, chciał obmacywać, kazał nosić mini. Bałam się wsiąść do windy, bo często tam czekał – tak w mediach o swoim dramacie opowiadały młode lekarki, które miał molestować były już ordynator oddziału gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy al. Kraśnickiej w Lublinie.


Doktor Antoni W. za swoje zachowanie stanął przed sądem. Sprawa nadal się toczy, ale inny sąd – lekarski – podjął już decyzję. Kolegium zawodowe wydało dla gastrologa zakazy: prowadzenia działalności dydaktycznej oraz zajmowania stanowisk kierowniczych. Lekarz wcześniej stracił pracę. Pokrzywdzone przez niego są cztery kobiety. Prokuratorskie zarzuty dotyczą ich nękania oraz nakłaniania do poddania się innym czynnościom seksualnym. LL