Samochód dla „Małego Księcia”

Jakże piękne i szlachetne ukoronowanie jubileuszu. Przy okazji obchodzonego niedawno XX-lecia Klubu Rotary Lublin – Centrum jeden z jego członków – Julian I. Mahari, szwajcarski biznesmen, ofiarował samochód lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

auto2 copyDziałający na całym świecie ruch rotariański co roku finansuje tysiące projektów, m.in. z zakresu kultury, promocji i ochrony zdrowia czy oświaty. Auto przekazane dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia nie jest pierwszym przejawem dobroczynnej działalności lubelskiego klubu. Jego członkowie objęli swoją opieką między innymi ognisko muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych, które z czasem przekształciło się w Szkołę Muzyczną dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Paula Harrisa, twórcy Rotary International. Co 3 lata odbywają się jedyne w świecie Międzynarodowe Konkursy Muzyczne dla Niewidomych im. I.J. Paderewskiego oraz Międzynarodowe Konkursy Młodych Skrzypków im. K. Lipińskiego i H. Wieniawskiego. Z ich inicjatywy powstał też polsko-ukraiński ośrodek przeszczepiania szpiku kostnego. Rotarianie współorganizują także młodzieżową wymianę naukową i wakacyjną. Wszystkie te lubelskie działania otrzymują wsparcie z zagranicy, w tym między innymi z Francji, Niemiec, Anglii, Chorwacji, Argentyny i Kanady. Lubelski Klub Rotariański słynie w całej Polsce między innymi z wydawania „Listów Rotariańskich” pod redakcją Andrzeja Zdunka. Inicjatorem jego powstania był późniejszy Gubernator Dystryktu Aleksander Leszek Gzella.– Od początku naszej klubowej działalności staramy się działać zgodnie z duchem Rotary: Service about self – Służba ponad własne interesy i w miarę naszych możliwości nieść pomoc ludziom jej potrzebującym. Cieszymy się także ze współpracy z innymi lubelskimi Klubami Rotary, Inner Wheel i Rotaractem – mówi Jacek Woźniak, Prezydent Klubu Rotary Lublin – Centrum, który obecnie liczy 50 członków, w tym 7 honorowych.
Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim (ze słynnym obrazem Jana Matejki „Unia lubelska”) była niedawno świadkiem obchodów XX-lecia organizacji. Wyrazem uznania zarówno dla tych wymienionych, jak i niewymienionych inicjatyw RC Centrum były podziękowania ze strony Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin. Były niezliczone życzenia i gratulacje, w tym m.in. złożone przez byłych gubernatorów dystryktu: A. L. Gzellę, Jana Wranę i Andrzeja Ludka. Podczas obchodów Medal Paul Harris Felow został wręczony kolejnym aktywnym klubowiczom: Krzysztofowi Gładyszowi i Jerzemu Kargolowi. Obchody jubileuszu uświetnił koncert kameralny z udziałem Natalii Skipor – mezzosopran, Patrycji Pojentej – skrzypce i Agnieszki Schulz-Brzyskiej – fortepian.
Jednak najbardziej wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie kluczyków i poświęcenie samochodu Skoda Yeti dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Pojazd o wartości 73 tys. zł ufundował Julian Mahari, który wraz z żoną i synem przyjechał na uroczystość do Lublina. Na co dzień mieszkają w Szwajcarii. Poświęcenia samochodu dokonali wspólnie arcybiskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej oraz ojciec Filip Buczyński, założyciel i prezes Hospicjum.
ROR, fot. Zbigniew Miazga, RC Lublin

Julian I. Mahari

* Właściciel i prezes firmy BPH Breakthrough Projects Holding AG w Szwajcarii o zasięgu międzynarodowym, specjalizującej się w strategicznym konsultingu, finansach korporacyjnych i private equity, rozwoju przedsiębiorstw i projektów oraz transakcjach w dziedzinie zarządzania, bankowości i finansów dla osób prywatnych i spółek.
* Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
* Autor i edytor ponad 20 książek i licznych artykułów, mówca i panelista w szczególności w dziedzinach strategicznego zarządzania, zarządzania know-how oraz doskonałości w zarządzaniu.
* Partner banków i instytucji finansowych oraz doradca inwestorów.
* Obywatel Szwajcarii, ojciec dwóch synów Roberta i Raphaela; mąż dr. med. et lic.phil. Moriel Mahari.

News will be here