Samorządy dostaną kasę, by dbać o rozwój lokalnego biznesu

Promocja gospodarcza gminy/powiatu i dbanie o lokalny rozwój gospodarczy to idee projektu, który województwo lubelskie uruchamia dla jednostek samorządu terytorialnego. W ubiegłym tygodniu ruszył nabór do programu „Standardy obsługi inwestora w województwie lubelskim”.


Celem projektu jest określenie i wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach gmin/miast/starostwach powiatowych zainteresowanych podniesieniem jakości swojej oferty inwestycyjnej. Urzędy w efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie powinny zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorcy zainteresowanego realizacją nowej inwestycji na terenie podległym samorządowi.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje całość działań leżących w kompetencji gminy jakie mają wpływ na obsługę obecnych oraz pozyskiwanie nowych przedsiębiorców skłonnych zainwestować w nowe przedsięwzięcia gospodarcze w gminie. Uwzględniony jest zatem element doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej oraz pracowników gminy, jak i standardy pracy obowiązujące w urzędzie, uwzględniające szereg czynników mających wpływ na współpracę z przedsiębiorcą (relacje A2B).

Samorządy, które wdrożą standardy obsługi inwestora, będą uprawnione do uzyskania certyfikatu wystawionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Grupą docelową projektu w województwie lubelskim jest 100 JST. Rekrutacja rozpoczęła się 27 stycznia. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie informacje dotyczące naboru do projektu wraz z regulaminem projektu i formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie http://invest.lubelskie.pl/pl/standardy-obslugi-inwestora-w-wojewodztwie-lubelskim B