Sanepid radzi. Idziemy na grzyby

Schyłek lata i początek jesieni to czas, kiedy amatorzy grzybobrań najchętniej ruszają na zbiory. Sanepid przypomina, co zrobić, aby zbieranie grzybów, a potem ich przyrządzanie i jedzenie, było samą przyjemnością. – Trzeba być bardzo ostrożnym i wiedzieć, jakie grzyby są dla nas bezpieczne, aby uniknąć groźnego zatrucia – przypomina.

Grzyby mają wielu zwolenników i ze względu na swój charakterystyczny smak mają stałe miejsce w naszej tradycji kulinarnej. Niestety, niektóre z nich zawierają substancje silnie trujące dla człowieka. Co roku część amatorów grzybobrania pada ich ofiarą. A wystarczy pamiętać o kilku zasadach bezpiecznego grzybobrania:

  • Zbieraj wyłącznie grzyby, co do których nie masz jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne.
  • Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone. Młode owocniki, bez wykształconych cech danego gatunku, stanowią najczęstszą przyczynę tragicznych pomyłek.
  • Jako początkujący grzybiarz zbieraj tylko grzyby rurkowe. W tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i występuje dużo mniejsze ryzyko zatrucia niż w przypadku grzybów blaszkowych.
  • Unikaj błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących, takich jak: zabarwienie cebuli na ciemno podczas gotowania z grzybami, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak.
  • Zbieraj grzyby do koszyków bądź pojemników przepuszczających powietrze. W żadnym przypadku nie korzystaj z reklamówek foliowych – powodują one zaparzanie grzybów i przyspieszają ich psucie.
  • Nigdy nie zbieraj grzybów rosnących w rowach przy drogach, na skraju lasu, czy okolicach skupisk odpadów, ponieważ grzyby wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia.
  • Nie zbieraj i nie niszcz grzybów trujących. Wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowi część ekosystemu.
  • W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne, skorzystaj z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
  • Jeżeli po grzybach wystąpią nudności, bóle brzucha, biegunka, skurcz mięśni, podwyższona temperatura, niezwłocznie wywołaj wymioty i zgłoś się do lekarza.
  • W przypadku zatrucia muchomorem sromotnikowym może nastąpić chwilowa poprawa, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Lekarz wezwany w porę może uratować życie. (opr. mg)