Segregacja na całego w Lublinie z opóźnieniem

Od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Śmieci mają być dzielone na cztery frakcje. Do niebieskiego pojemnika lub worka trafiać ma papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji. Gminy mają jednak czas na wdrożenie nowych przepisów. W Lublinie nowy system wejdzie dokładnie za rok.


Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Nowe oznakowanie już funkcjonujących pojemników musi zostać przeprowadzone do 1 grudnia br. Miasto Lublin skorzysta z okresu przejściowego, który zakłada ustawa. – Ze względu na dopuszczane w rozporządzeniu ministra środowiska doprowadzenie do końca umów z obecnymi wykonawcami usługi odbioru odpadów, które obowiązują w Lublinie do końca czerwca 2018 r., w naszym mieście od 1 lipca br. nic w kwestii selektywnej zbiórki odpadów się nie zmienia – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.
Ratusz będzie analizował, jak z nową ustawą radzą sobie inne samorządy, by wypracować jak najlepsze rozwiązania, które sprawdzą się w naszym mieście. Pierwsze informacje o kosztach wprowadzanych zmian znane będą jesienią br. – Na jesieni planowane jest prowadzenie prac proceduralnych, dotyczących zmiany regulaminu i uchwały rady miasta dotyczącej odbioru odpadów z terenu Lublina. Wtedy też zostaną opracowane proponowane rozwiązania, a co za tym idzie, oszacowane wstępne koszty – dodaje Olga Mazurek-Podleśna.
Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę wolumenu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, nasz kraj musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie polski poziom recyklingu wynosi jedynie 26 proc. (EM.K.)

Jak będzie wyglądała segregacja po zmianach?

Papier – pojemnik/worek niebieski. Wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą); katalogi, ulotki, prospekty; gazety i czasopisma; papier szkolny i biurowy; zadrukowane kartki, zeszyty i książki; papier pakowy; torby i worki papierowe. Nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych; papieru lakierowanego i powleczonego folią; papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego; kartonów po mleku i napojach; papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych; tapet; pieluch jednorazowych i podpasek; zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych i ubrań.
Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony).Wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych); szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów; szkła okularowego; szkła żaroodpornego; zniczy z zawartością wosku; żarówek i świetlówek; reflektorów; opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych; luster; szyb okiennych i zbrojonych; monitorów i lamp telewizyjnych; termometrów i strzykawek.
Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty. Wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach; nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych; plastikowe opakowania po produktach spożywczych; opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach); opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.; plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie; aluminiowe puszki po napojach i sokach; puszki po konserwach; folię aluminiową; metale kolorowe; kapsle, zakrętki od słoików; zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców). Nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością; opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych; opakowań po olejach silnikowych; części samochodowych; zużytych baterii i akumulatorów; puszek i pojemników po farbach i lakierach; zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy. Wrzucamy:odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.); gałęzie drzew i krzewów; skoszoną trawę, liście, kwiaty; trociny i korę drzew; resztki jedzenia. Nie wrzucamy: kości zwierząt; odchodów zwierząt; popiołu z węgla kamiennego; leków; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i MDF; ziemi i kamieni; innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).