Sekretarka pierwszej potrzeby

Dyrekcja Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie ogłosiła konkursy na kierownika działu administracyjnego i sekretarkę. W ich rozstrzygnięciu nie przeszkodził nawet obowiązujący stan epidemii. Członkowie komisji rozmowę kwalifikacyjną z kandydatkami prowadzili osłonięci przyłbicami…


Konkurs na dwa wolne stanowiska pracy dyrektor WBG w Lublinie, Marek Banach, ogłosił 3 marca. Kandydatki i kandydaci mieli czas na złożenie dokumentów do 13 marca. O wyborze najlepszego miał zdecydować test oraz rozmowa kwalifikacyjna przed komisją. Choć 13 marca rząd wprowadził stan zagrożenie epidemicznego, a tydzień później stan epidemii, ustanawiając ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu się konkurs nie został odwołany czy przesunięty. Na stanowisko sekretarki zgłosiło się, jak donosi nasza informatorka, blisko 40 kandydatek.

Praca w urzędzie, zwłaszcza w trudnych czasach, jakie mamy i jakie jeszcze przed nami, okazała się tak atrakcyjna, że niemal wszystkie stawiły się na wyznaczonej w ubiegłym tygodniu kwalifikacji. By nie było ścisku podzielono je na dwie grupy – po mniej więcej 20 osób. Ale prawdziwe zaskoczenie czekało na kandydatki na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak twierdzi nasza rozmówczyni członkowie komisji byli w… ochronnych przyłbicach.

– Już samym testem i zgromadzeniem się w tak dużej grupie byłyśmy zestresowane, ale stając przed taką komisją, już w ogóle trudno było choćby sensownie się przedstawić, a co dopiero mówić o sensownym odpowiadaniu na pytania – mówi nasza informatorka.

– Nie wiem, jak przebiegał konkurs na stanowisko kierownika, ale tam przynajmniej było o wiele mniej kandydatów. Przecież w obecnych warunkach takie konkursy chyba powinno się przełożyć, bo moim zdaniem doszło do naruszenia choćby obowiązującego wówczas zakazu gromadzenia się więcej niż 5 osób w jednym miejscu.

Chcieliśmy potwierdzić, czy faktycznie konkurs się odbył i przebiegał w takich warunkach, czy to tylko wymysły jednej z przegranych kandydatek. W ubiegłym tygodniu do WBG w Lublinie nie udało się nam dodzwonić, ale na BIP-ie WBG faktycznie znaleźliśmy zamieszczoną 30 marca informację o wynikach naboru na stanowiska: obsługa sekretariatu i kierownik działu administracyjno-gospodarczego. W miejscu na datę i pieczęć zatwierdzającą rozstrzygnięcie podpisał się dyrektor Marek Banach, nie wpisując jednak daty.

Dla dopełnienia formalności podajemy, że konkurs na sekretarkę wygrała Sylwia Chudziak z Łęcznej, zaś nowym kierownikiem działu został Tomasz Góźdź z Lublina. WK