Sekretarz województwa znalazł jeszcze popłatniejszą posadę?

Zbigniew Załoga (z prawej), urlopowany sekretarz województwa i marszałek Jarosław Stawiarski

Czy Zbigniew Załoga, sekretarz województwa lubelskiego, który z dniem 1 sierpnia wziął w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego urlop bezpłatny, został zatrudniony w lubelskim oddziale Polskiej Spółki Gazownictwa? Jego dyrektor Michał Piotrowicz, radny wojewódzki, a także rzecznik spółki Radosław Jankiewicz odpowiedzi na to pytanie nam nie udzielili.


Informację o nowej pracy Zbigniewa Załogi przekazał nam jeden z Czytelników. Postanowiliśmy sprawdzić ją u źródła, czyli w centrali Polskiej Spółki Gazownictwa oraz w jej lubelskim oddziale. Zarówno Radosław Jankiewicz, rzecznik prasowy spółki, jak i Michał Piotrowicz, radny sejmiku i były wiceburmistrz Świdnika, który od marca ubiegłego roku pełni funkcję p.o. dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie na nasze pytania: Czy Zbigniew Załoga został zatrudniony na stanowisku dyrektora lub innym w lubelskim oddziale? – jednoznacznej odpowiedzieli nie udzielili.

Rzecznik PSG przysłał do redakcji lakoniczny komunikat: „Informuję, że obsada na stanowiskach dyrektorskich w OZG Lublin – w składzie podanym na stronie PSG – jest aktualna.” Dopytywany o Załogę stwierdził, że nic więcej powiedzieć nie może.

Identyczną formułę, jak od rzecznika – zapewne po wcześniejszym uzgodnieniu – usłyszeliśmy w rozmowie z p.o. dyrektora M. Piotrowiczem.

Czy Zbigniew Załoga, który z wykształcenia jest prawnikiem został zatrudniony w OZG Lublin? Kwalifikacje na pewno ma, bo odbył m.in. kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa, kursy z zakresu prawa zamówień publicznych czy kurs dla syndyków i likwidatorów mas upadłościowych. Załoga posiada także ponad 20-letni staż pracy, z czego większość na stanowiskach kierowniczych.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracował m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Lublinie, Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Lublinie, w Zarządzie Nieruchomości Komunalnych w Lublinie oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie. Pełnił również funkcję dyrektora generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, a ostatnio od końca 2018 roku sekretarza województwa lubelskiego. LB