Seniorzy, do rady

Ratusz czeka na kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin.


Rada ma realny wpływ na decyzje dotyczące starszych osób podejmowane w naszym mieście. Może nie tylko inicjować podejmowane na ich rzecz działania, ale i wydawać opinie na temat aktów prawa dotyczących starszych mieszkańców miasta. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. instytucje działające na rzecz seniorów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 marca br. Kandydatury zaopiniuje komisja. Skład rady poznamy po 17 maja. Szczegóły rekrutacji na stronie www.lublin.eu.

Dotychczasowa Rada Seniorów Miasta Lublin liczyła 14 osób (czterech przedstawicieli prezydenta miasta i 10 członków). Przewodziła jej pani Alina Gucma, prezes Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Lublinie. Kadencja rady trwa cztery lata. W Lublinie funkcjonuje od 2015 roku. (EM.K.)