Seniorzy i młodzież razem na sesji

(9 kwietnia) Dyskusja o wspólnych działaniach środowisk senioralnych i młodzieżowych była głównym punktem połączonych sesji Włodawskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady prowadzili przewodniczący WRS Andrzej Rysz i wiceprzewodnicząca MRM Julia Tułacz.


Podczas sesji radna Janina Klimczuk przedstawiła prezentację nt. działań międzypokoleniowych w naszym kraju. Jako przykłady dobrych praktyk przedstawiła m.in. program „Seniorzy w akcji”, „Przyszywana babcia” oraz projekty artystyczne, w ramach których organizowane są zajęcia plastyczne, fotograficzne i taneczne. Obecni na sesji zapoznali się również z projektem „CZAS – Centrum Zainteresowań Ambitnych Seniorów”, realizowanym przez włodawski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża.

W dyskusji członkowie obu rad zgłaszali swoje propozycje wspólnych działań, obejmujących m.in. wspólną organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych oraz warsztaty rękodzieła. Zaproponowano również organizację spotkań, w trakcie których seniorzy będą pomagać młodzieży w nauce.

W najbliższym czasie odbędą się spotkania grup roboczych, które będą koordynować wspólne przedsięwzięcia. W trakcie obrad omówiono również ankietę dotyczącą potrzeb lokalnego środowiska młodzieżowego. Będzie ona udostępniona wśród włodawskich uczniów. Wyniki badania poznamy tuż przed końcem roku szkolnego.

– Dziękuję za to owocne spotkanie – powiedział na zakończenie sesji burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Jestem przekonany jest ono początkiem międzypokoleniowej współpracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. (a)