Seniorzy obradowali w ratuszu

Na kolejnej sesji zebrali się członkowie Włodawskiej Rady Seniorów. Rozmawiano m.in. o ofertach dla osób starszych. Informacje o działaniach na rzecz seniorów przekazali dyrektorzy jednostek podległych miastu. Informację o bieżącej działalności władz miasta przedstawił burmistrz Włodawy.

Sprawozdanie z działalności Włodawskiego Domu Kultury przedstawił dyrektor Łukasz Zdolski. Zapewnił, że jednostka, którą kieruje, jest otwarta na wspieranie i obsługę techniczną imprez organizowanych z myślą o osobach starszych. Poinformował również radę, że w WDK swoją siedzibę ma stowarzyszenie seniorów Złota Jesień. Ponadto Zdolski zachęcał seniorów do uczestnictwa w zajęciach teatralnych, zajęciach fitness, kursach tańca oraz korzystania z porad dietetyka i psychologa. Również Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma w swojej ofercie zajęcia przygotowane specjalnie dla seniorów. Są to między innymi wycieczki, rajdy rowerowe, wakacje i zimowiska.
Kursy językowe, koncert, wernisaże, zajęcia informatyczne i szkolenia z zakresu bankowości i finansów to natomiast propozycje przygotowane dla seniorów przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie. Jej dyrektor Jacek Żurawski zachęcał ponadto osoby starsze od korzystania z bogatej oferty czytelniczej, w tym również książek wydanych specjalnie z myślą o nich.
W sesji uczestniczył także burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński, który przekazał radnym seniorom informację o bieżącej działalności władz miasta. Do najważniejszych zaliczył starania o przywrócenie Rejonu Energetycznego we Włodawie. Burmistrz poinformował również o rozpoczęciu remontów ulic Sienkiewicza, Reymonta i Żeromskiego oraz budowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Sierpińskiego. Przygotowywany jest również wniosek dotyczący remontu ulic Sanguszki, Czerwonego Krzyża, Partyzantów oraz projekt przebudowy włodawskiego rynku w ramach konkursu rewitalizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Dobiegają również prace związane z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia renowacji pomnika Tadeusza Kościuszki. Remont rozpocznie się w sierpniu i potrwa do września. Ponadto miasto weźmie udział w projekcie w ramach którego seniorzy będą mogli brać udział w kursach i szkoleniach z zakresu obsługi komputera, poczty elektronicznej i korzystania z internetu. (a)