Seniorzy z Łopiennika mają swój klub

W gminie Łopiennik Górny powstanie Klub Senior+ zrzeszający nieaktywne zawodowo osoby w wieku powyżej 60 lat.

W pierwszej połowie marca minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił wyniki na realizację zadań w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Jedną z pięciu gmin z województwa lubelskiego, które otrzymały dofinansowanie jest gmina Łopiennik Górny, która otrzyma jednorazową dotację w wysokości prawie 150 tys. zł. na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.

– Klub Senior+ utworzony zostanie w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Kultury w Łopienniku Górnym poprzez adaptację i wyposażenie części budynku – informuje Artur Sawa, wójt gminy Łopiennik Górny. Bazę lokalową Klubu tworzyć będą: pomieszczenie ogólnodostępne (sala) wyposażone w stoły i krzesła, kuchnia wyposażona w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, klub ze sprzętem RTV, komputerem z dostępem do internetu, dwie łazienki, korytarz z szatnią.

– Działalność Klubu Senior+ polegała będzie na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych poprzez m.in. organizację czasu wolnego, możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, zajęcia edukacyjne, ruchowe, plastyczne, kulinarne i aktywizacyjne, spotkania i wyjazdy integracyjne – wylicza wójt.

Całkowita wartość zadania to 182 tys. zł, 151 tys. zł gmina wyda na adaptację budynku, 31 tys. zł na wyposażenie. Gmina podjęła też działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania oraz funkcjonowanie Klubu w latach 2021-2023. (k)