Seniorzy z niespożytymi pokładami energii

W Lublinie od niemal pięćdziesięciu lat prężnie działa Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. To jedna z największych organizacji pozarządowych w naszym mieście skupiająca aktywnych seniorów.


Lubelskie Towarzystwo powstało w 1970 r. z inicjatywy doc. dr Mieczysława Marczuka.

Nawiązuje do stuletniej tradycji polskiego ruchu wszechnicowego, a zwłaszcza działającej w okresie II Rzeczypospolitej – Wolnej Wszechnicy Polskiej.

– Działania TWWP nakierowane są szczególnie na: działalność w zakresie pomocy społecznej, ochronę i promocję zdrowia, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykę i krajoznawstwo oraz promocję i organizację wolontariatu – podkreśla Elżbieta Iwanicka, prezes TWWP Oddział w Lublinie, wolontariuszka, koordynatorka Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów.

Jedną z aktywności lubelskiej wszechnicy jest prężnie działający i szeroko znany lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Potem powstało Centrum Aktywizacji Seniorów (LCAS) skupiające seniorów-wolontariuszy. – Wolontariusze działają na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta, dzieci specjalnej troski, osób starszych, samotnych i chorych. Poprzez przynależność do różnych klubów działających w ramach LCAS osoby starsze mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym – podkreśla pani Elżbieta.

Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów powstało 2002 r. Obecnie aktywni seniorzy-wolontariusze działają we wszystkich lubelskich dzielnicach, dzieląc się swoim czasem z innymi potrzebującymi.

Kluczowe słowo: „wielopokoleniowość”

W ramach Lubelskiego Centrum Aktywizacji Seniorów w poszczególnych dzielnicach funkcjonują kluby aktywizujące ich mieszkańców. Warto dodać, że przynależność do klubu jest bezpłatna i nie ma ograniczeń wiekowych. Sprawnie działają w nich i osoby starsze, i te nieco młodsze, bo kluczowym słowem jest tu „wielopokoleniowość”, która łączy mieszkańców.

Należący do klubów członkowie na nudę nie narzekają, mogą uczestniczyć w m.in. w spotkaniach poetyckich, wyjściach do kina, teatru czy wziąć udział w zajęciach plastycznych. Organizowane są wycieczki, spacery, zajęcia w basenie, Tai Chi. Uczą się obsługi komputerów, poznają tajniki makijażu czy wolontariatu. Wiele koordynatorek aktywizuje seniorów i pracuje z nimi już od wielu lat. – Klub Aktywnego Seniora utworzyliśmy dziesięć lat temu na LSM. Od lat organizuję zajęcia o stałej porze – zawsze w czwartki, niezmiennie o godzinie 10.00.

Zapraszamy na warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Przed świętami zawsze organizujemy warsztaty wykonywania kartek. Spotykamy się w Domu Kultury LSM – mówi Anna Gińko-Furmanik, koordynatorka Klubu Aktywnego Seniora na LSM. – Swoją działalność zaczynaliśmy od osiedlowego festynu. W ten sposób zapraszałyśmy na nasze zajęcia. Dominują panie, choć zawsze cieszymy się z męskiej obecności. Jest u nas tylko kilku panów. Niestety, mężczyznom często brakuje zapału i nie chce im się wyruszyć, choćby niedaleko i wyjść z bloku czy mieszkania – dodaje.

Za parkiem

Na Bronowicach jest z kolei Klub Aktywnego Seniora „Za Parkiem” przy Bronowickiej 3. Tu dobrym duchem i koordynatorką jest pani Henryka Sławińska. Klub funkcjonuje od 12 lat. Z cotygodniowych zajęć korzysta 20-40 osób. Wśród uczestników są nawet 80-latkowie. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Bronowic, Kośminka, Dziesiątej a nawet Kalinowszczyzny.

– Organizujemy zajęcia z malowania na szkle, robienia kwiatów, ozdób dekoracyjnych czy świątecznych. Bardzo cenię sobie pracę z seniorami, bo to osoby, które nie tylko mają wolny czas, ale i otwarte serce – tłumaczy pani Henryka Sławińska. Wielkim uznaniem cieszy się również Klub Super Babci i Super Dziadka, znany w Lublinie już od dziesięciu lat. Prowadzi go pani Lucyna Szabłowska w WOK przy Dolnej Panny Marii 3. Super Babcie i Dziadkowie tworzą trzy grupy: teatralną, opowiadaczy i zabaw.

Ich cel to przede wszystkim praca z dziećmi. Organizują teatrzyki kukiełkowe i z przedstawieniami wyruszają do żłobków i przedszkoli. Opowiadają też bajki w świetlicach terapeutycznych i organizują maluchom zajęcia plastyczne.

Wolontariusze na medal

Mocnym członem Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej jest Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza. Aktualnie przewodzi mu pani Barbara Wianowska. Klub, który w Lublinie działa od 2007 roku, ma swoją stałą siedzibę ma przy ul. Narutowicza 41. Jego członkowie prowadzą zajęcia aktywizujące seniorów, organizują akcje pomocy ludziom starszym, biednym, samotnym i chorym.

Jedną z takich bardzo potrzebnych inicjatyw jest akcja „Dar czasu i serca, Mikołaj przy łóżku chorego”, podczas której odwiedzają przykutych do łóżka pacjentów szpitali i zakładów opieki leczniczej, przynosząc im kartki z życzeniami, upominki i dzieląc się dobrym słowem.

Promują też wolontariat wielopokoleniowy wśród seniorów, młodzieży i dzieci oraz organizują spotkania z okazji np. Dnia Dziecka. Swoim talentem muzycznym dzielą się panie tworzące klub i zespól Pasjonata, od sześciu lat funkcjonujący w Domu Kultury „Ruta” na Czubach.

O tym, że warto zająć się pomocą na rzecz innych przekonują aktywne od lat seniorki”. – Wolontariatem zajęłam się w 2002 roku. Miałam wtedy akurat więcej czasu. Zaczęłam udzielać się w Wielopokoleniowym Klubie Wolontariusza i z radością odkryłam w sobie talent plastyczny.

Okazało się, że dla mnie przyjemnością jest wykonywanie prac manualnych i że potrafię też prowadzić takie zajęcia dla innych – mówi pani Krystyna Lichocka. – Zachęcam wszystkich, nie tylko seniorów, do przyłączenia się do naszych klubów, bo to ogromna radość zrobić coś dla innych – dodaje.

W tym roku wolontariuszki odwiedziły tuż przed świętami SOSW przy ulicy Hirszfelda, gdzie spotkały się z niewidomymi dziećmi. Wspólną tradycją, kontynuowaną od kilku lat. było pieczenie świątecznych ciasteczek i pierniczków oraz wykonywanie ozdób choinkowych. – Jestem bardzo aktywną osobą. Wolontariat wyzwala w nas, seniorach, pozytywną energię, wnosi radość w nasze życie.

Nie wyobrażam sobie biernego siedzenia w domu. Mam kochaną rodzinę, która mnie wspiera w mojej społecznej aktywności – podkreśla Elżbieta Iwanicka, prezes TWWP oddział w Lublinie. – Zachęcamy osoby chętne do wspólnych działań do udziału w Wielopokoleniowym Klubie Wolontariusza czy Klubach Aktywnego Seniora. Mamy też klub sportowy – dodaje.

Uczestnictwo w zajęciach jest darmowe lub za symboliczną opłatą. Szczegóły pod numerem telefonu: 81 532 12 27, mail: twwp.lublin@onet.pl lub osobiście w siedzibie Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie przy ul. Narutowicza 41/1.

Emilia Kalwińska