Sesja mimo pandemii

Mimo zakazu zgromadzeń, na wtorek (31 marca) zaplanowano sesję Rady Miasta Krasnystaw. – Musimy podjąć kilka ważnych uchwał, sesja odbędzie się z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa – podkreśla Janusz Rzepka, przewodniczący rady miasta.

Sesję zaplanowano na 31 marca jeszcze przed tym, jak rząd zakazał organizowania zgromadzeń i nakazał pozostać w domach. – Dlatego zmieniamy jej program. Obrady ograniczą się do minimum, czyli podjęcia niezbędnych uchwał o pomocy dla Centrum Integracji Społecznej, MOPS i środkach na walkę z koronawirusem – podkreśla Janusz Rzepka, przewodniczący rady miasta Krasnystaw.

Na sesji nie będę głosowane sprawozdania czy zgłaszane ustnie interpelacje (radni będę je mogli złożyć na piśmie). – Sesja odbędzie się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Radni otrzymają rękawiczki, maseczki, środki odkażające, sala obrad, meble zostaną wcześniej odkażone. Radni będą siedzieć od siebie w odległości co najmniej 1,5 metra – mówi Rzepka.

Przewodniczący zauważa, że wiele osób, mimo pandemii, musi chodzić do pracy i wykonywać swoje obowiązki. A te mają też radni miasta Krasnystaw. – Mam nadzieję, że wszyscy wezmą udział w obradach – mówi. Na sesję nie zostanie wpuszczona żadna osoba postronna. Obrady będzie można obejrzeń w internecie. (kg)