Sesja o drogach i szkołach

Temat planowanych remontów dróg zdominował ostatnią sesję rady gminy Białopole. Wiesław Napora, radny z Raciborowic Kolonii proponował, aby do planu naprawy dróg koniecznie włączyć jego miejscowość. Ostatecznie zdecydowano, że w pierwszej kolejności remont odbędzie się w Teresinie.

Jednym z tematów omawianych podczas ostatniej sesji rady gminy Białopole był stan przygotowania Zespołu Szkół w Białopolu i Szkoły Podstawowej w Strzelcach do zbliżającego się roku szkolnego. W ZS w Białopolu, ze względu na urlop zdrowotny jednego z nauczycieli, prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć zatrudnienie.
– Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmiemy dopiero po rozdysponowaniu godzin dodatkowych, a to w celu zmniejszenia kwoty wypłaty tzw. uśrednień – wyjaśnia wójt gminy Henryk Maruszewski.
Rada podjęła również decyzję o zmodernizowaniu boiska przy SP w Strzelcach.
– Młodzież sama przyszła do nas z taką propozycją, co mnie bardzo cieszy. Zamierzamy pozytywnie ją rozpatrzeć, tym bardziej, że młodzi zaproponowali, iż wykonają część prac – mówi Maruszewski.
Gmina planuje odnowić płytę boiska. Już niebawem zostanie posiana tu nowa trawa. Dla bezpieczeństwa, od strony drogi gminnej zostaną zamontowane piłkochwyty i najpewniej już wiosną młodzież będzie mogła korzystać z odnowionego boiska.

Która ważniejsza?

Dyskusję wśród radnych wywołał temat remontów dróg gminnych. Wcześniej ustalono, że gmina zmodernizuje drogę w Teresinie. Na sesji radny Wiesław Napora zaproponował, aby w planie prac uwzględnić również remont drogi w Raciborowicach Kolonii. Ostatecznie zdecydowano, że jako pierwsza zostanie wyremontowana droga w Teresinie.
– W tym roku wyremontowaliśmy kilometr drogi w Raciborowicach Kolonii. Wszyscy mieszkańcy mają zapewniony dogodny dojazd do posesji. Droga w Teresinie jest w gorszym stanie, a miejscowość jest położona na pagórkowatym terenie. Stąd taka decyzja – wyjaśnia Maruszewski.
Rada Gminy przyjęła również uchwałę o zarezerwowaniu kwoty 410 tys. zł na wkład własny w projekt zakładający remont dróg w Horeszkowicach i Raciborowicach (oba odcinki po 950 m), który będzie składany jeszcze w tym roku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. (kw)